פנסיה חובה לשכירים: מה קובע החוק?

‘אקטואליק’ ומיזם ‘כלכלה בנעלי בית’ עם המדריך המלא לעולם הפנסיוני, הפוסט האחד עשר בסדרה: פנסיה חובה לשכירים – מה קובע החוק?

חיסכון לגיל פרישה וביטוח פנסיוני לשכירים מהווים חובה על חוק, וזאת בעקבות פרסום צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס לתוקפו בשנת 2008.

כמה?

הצו מחייב את המעסיקים להפריש לכל עובד מגיל 21 ועובדת מגיל 20 מדי חודש 18.5% מהשכר לביטוח פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).

ההפקדות לביטוח פנסיוני מופרשות הן על חשבון המעסיק (12.5% – מתוכם 6.5% הפרשות לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות לרכיב פיצויים) והן על חשבון העובד (6%).

הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק – לפי הנמוך מביניהם, אלא אם בהסכם העבודה הוסכם כי ההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, למשל מתוך מלוא השכר. במקרה כזה יופקדו ההפרשות מעבר לתקרה לקרן פנסיה משלימה.

מי הסוכן?

העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים), את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני, את מסלול החיסכון הרצוי ואת זהות הסוכן הפנסיוני שיטפל עבורו בחיסכון לאורך השנים.

יצוין כי המפקח על הביטוח אסר על סוכן פנסיוני של מעסיק להיות הסוכן הפנסיוני של העובד, מחשש לניגוד עניינים שיפגע בעובד.

אם העובד לא הודיע למעסיק על הגוף שבו בחר לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות פנסיה נבחרות" ע"י משרד האוצר (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים) או בקופת גמל שנבחרה על ידי ארגון העובדים במכרז.

חשוב לדעת!

• החובה להפריש לביטוח פנסיוני חלה גם בתקופות של: חופשה, מחלה, חופשת לידה ומקרים נוספים (כל עוד העובד מקבל שכר בגין ניצול ימי מחלה/חופשה וכל עוד ישנה זכאות לדמי לידה מביטוח לאומי).

• על המעסיק להעביר את הסכומים אל הגוף המוסדי המנהל את הביטוח הפנסיוני של העובד, בתוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת או בתוך 15 ימים מתום החודש שעבורו משולמים הכספים – לפי המוקדם מביניהם.

• אם המעסיק לא העביר את הכספים עד ה-15 לחודש, הוא עשוי להיות חייב בריבית פיגורים כלפי הגוף הפנסיוני. ריבית הפיגורים תיזקף גם על ריבית הפיגורים עצמה עד לסילוקו המלא של החוב דהיינו, ריבית דריבית.

• אם המעסיק לא העביר את הכספים תוך 31 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק (21 יום לאחר המועד שבו אי תשלום השכר נחשב הלנת שכר), ייחשב הדבר להלנת שכר עבור סכומים אלה (אפילו אם השכר עצמו שולם לעובד בזמן).

• מעסיק שניכה משכר העובד את חלקו של העובד, ולא העביר סכומים אלה אל הגוף המוסדי בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, מבצע עבירה פלילית והוא צפוי לעונש מאסר או קנס.

• יחד עם העברת התשלום לגוף הפנסיוני על המעסיק להעביר גם דיווח מקוון הכולל את פרטי ההפקדה.

• במקרה שהמעסיק מפר את הזכות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. כמו כן ניתן להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה ולתבוע מהמעסיק, רטרואקטיבית, את חלקו של המעסיק בסכומים שהיה עליו להעביר לגוף המוסדי.

בשבוע הבא:

נעסוק בהפקדה ראשונה לביטוח פנסיוני. תופתעו לגלות שזה חלק בלתי נפרד מההכנה לראיון עבודה.

הצטרפו לאלפים שכבר נהנים מהמיזם "כלכלה בנעלי בית"

  1. באתר אקטואליק – בקטגוריה המיוחדת
  2. בקבוצות וואטסאפ ייעודיות – הנה קישור לאחת מהן
  3. בערוץ הטלגרם החדש – הקליקו להצטרפות
  4. בתיבת הדוא"ל שלכם – נרשמים כאן

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *