צדיק הלך: רבי אליעזר בן דוד זצ”ל

בערב ראש השנה הסתלק לעולם שכולו טוב הגאון הצדיק הרב אליעזר בן דוד זצוק”ל

בערב ראש השנה הסתלק לעולם שכולו טוב הגאון הצדיק הרב אליעזר בן דוד זצוק”ל.

הרב קוק מטבריה אחז גדולות ונצורות ממדרגתו הגדולה של הרב אליעזר בן דוד כאחד ה’עובדים’ הגדולים ביותר בדור בעבודת ה’, והרבה להזכיר את מעלתו.

עוד זכור לכמה מחברי הישיבה בטבריה איך לפני הרבה שנים הגיע הרב אליעזר בן דוד להיכל הישיבה למסור שיחת מוסר, והרב דב קוק שליט”א ישב בספסלי בית המדרש יחד עם כלל הציבור ושתה בצמא את דבריו.
לאחר אותה שיחה מספר שבתות נמנע מו”ר הרב שליט”א לדבר בסעודה שלישית, והסביר אז כי אינו רוצה לדבר מחמת שאינו רוצה להכהות את עוצמת השיחה של הרב אליעזר בן דוד, ולאחר שיחה שלו אין צריך אחר כך לשמוע עוד דברי חיזוק ומוסר.

כאשר שמע הרב קוק שליט”א על הסתלקותו של הרב אליעזר בן דוד, מיד עשה קריעה.

ת.נ.צ.ב.ה

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.