צניעות וענווה: מרת מרגלית אלחרר ע”ה

בליל ש”ק פרשת בלק נלב”ע הרבנית מרת מרגלית אלחרר ע”ה א”ח למחנך הרה”ג רבי שלמה אלחרר זצ”ל בעיה”ק בני ברק. קווים לדמותה

בליל ש”ק פרשת בלק נלב”ע הרבנית מרת מרגלית אלחרר ע”ה א”ח למחנך הרה”ג רבי שלמה אלחרר זצ”ל בעיה”ק בני ברק.

המנוחה נולדה בשנת תרצ”ד בעיה”ק טבריה לאביה הצדיק והחסיד שלמה דהאן זצ”ל שהיה מראשוני משמרת השבת והצניעות בעיר. ואשר בכל רגע פנוי היה עוסק בתורה.

בילדותה התחנכה ב’בית יעקב’ בעיר, ולאחר סיום לימודיה חששו הוריה לשולחה ללימודי סמינר מחוץ לעיר עקב המצב הבטחוני הקשה ששרר אז בארץ ישראל.

אך דווקא בתקופה קשה זו שמרה מכל משמר על כל דקדוקי הצניעות וההשקפה כאשר כל מאוויה להנשא לבן תורה. ואכן זכתה להינשא לבעלה שהגיע ממרוקו ולאחר לימודיו בישיבת “אוצר התורה” גלה למקום תורה לישיבת “מיר” בארה”ב אצל הגאון רבי אברהם קלמנוביץ זצ”ל, ומשם עלה לישראל ללמוד בישיבת “פוניבז'”. משם התבקש ללמד את ילדי ישראל בטבריה כאשר הוא מתגורר בבית הגאון רבי רפאל עבו זצ”ל ששידך לו את המנוחה ע”ה.

כל ימיה עמדה לצד בעלה הגדול בחינוך ילדי ישראל וזכתה שכל בניה וצאצאיה הולכים בדרך התורה והמצוות.

המנוחה הייתה גומלת חסדים בסתר, התרחקה בתכלית מלשון הרע, ומהתערבות בענייני מחלוקת ורכילות. כל מכריה היו מכבדים אותה מאוד בראותם אישיות של אשה מדורות קודמים.
בחכמתה הקודמת ליראתה זכתה לקרב מבני משפחתה לתורה, ובכך זכתה לצאצאים ההולכים בדרך התורה.

השאירה אחריה שמונה ילדים חמישה בנים ושלוש בנות, כולם תלמידי חכמים הולכים בדרך היישר בין בניה זה ר’ יצחק אלחרר רל’ש הראשון לציון הרב יצחק יוסף שאף השתתף בלוויה, ור’ אליעזר רב קהילת “בית שלמה” בבני ברק.
בהלויתה שיצאה במוצש”ק השתתפו רבים שביכו על האבידה הגדולה שנסתלקה מאיתנו.

ת.נ.צ.ב.ה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.