קבוצת גולף מסכמת שנה נוספת של שיפור ברווח הנקי אשר הסתכם לכ-11.3 מיליון ש”ח

מכירות הקבוצה בשנת 2018 הסתכמו ל-889 מיליון ש”ח, גידול של 1.8% . המכירות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 251 מיליון ש”ח – גידול של כ 3.7%.

המשך שיפור הרווחיות הגולמית אשר הסתכמה לכ-62.2% בשנת 2018 לעומת כ- % 60.0 בשנת 2017
ברבעון הרביעי שיעור הרווח הגולמי הסתכם בכ-61.3% בהשוואה ל-60.3% ברבעון הרביעי 2017

הרווח התפעולי השוטף צמח והסתכם בכ-18 מיליון ש”ח בשנת 2018 בהשוואה לכ-14.5 מיליון ש”ח ב-2017
הרווח התפעולי השוטף ברבעון הרביעי הסתכם בכ-13 מיליון ש”ח, לעומת כ-20 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון אשר נובע בעיקר בשל סגירת סניף הדר יוסף והוצאות חד פעמיות שנילוו לתהליך.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.