קבוצת דלק ברכישת ענק וחוברת לשלוש מחברות האנרגיה הגדולות בעולם

קבוצת דלק רוכשת 22.45% ממאגר הנפט סיזר טונגה (Caesar Tonga) מידי Royal Dutch Shell, ובכך חוברת לשלוש מחברות האנרגיה הגדולות בעולם

לחלקה של קבוצת דלק במאגר מיוחסות רזרבות צפויות של כ- 78 מיליון חביות שווה ערך נפט (2P), הפקה יומית של כ-16 אלף חביות שווה ערך נפט, ותזרים שנתי של כ- 230 מיליון דולר בשנה.

העסקה מבוצעת באמצעות חברה ייעודית בתמורה לסכום של כ- 965 מיליון דולר אשר בניכוי התזרים המצטבר צפוי לרדת לכ-785 מיליון דולר, והיא תמומן בהלוואות מבנקים בינלאומיים כנגד המאגר בלבד בתנאי Non Recourse לקבוצה. השלמת העסקה כפופה בין השאר לזכות סירוב ראשונה של שותפי המאגר.

אסי ברטפלד מנכ”ל קבוצת דלק: ״מדובר בהזדמנות עסקית ואסטרטגית חשובה לקבוצת דלק, המתאימה לפרופיל ההשקעות שלנו, שתאפשר לקבוצה פעילות בנכס נפט המפיק משנת 2012, בעל רזרבות מוכחות משמעותיות, עם תזרים חזק ושותפות עם שחקנים מובילים בשוק האנרגיה העולמי״

קבוצת דלק הודיעה היום, 11 לאפריל 2019, כי חתמה על הסכם לרכישת חלקה של Shell Offshore Inc. , חברת בת של Royal Dutch Shell במאגר הנפט המפיק סיזר טונגה ( (Caesar Tonga, אחד מעשרה שדות הנפט הגדולים במפרץ מקסיקו. בכך צפויה הקבוצה להפוך לשותפה במאגר, כאשר היא תחזיק 22.45% לצד שלוש מחברות הנפט הגדולות בעולם: Anadarko אשר משמשת גם כמפעיל של המאגר (33.75% במאגר), Equinor (23.5% במאגר) ו-Chevron (20.25% במאגר).

קבוצת דלק תחתום במועד השלמת העסקה על הסכם ארוך טווח עם חברת בת של Shell לפיו תרכוש חברת הבת (Shell Trading US) במשך תקופה של 30 שנה את חלקה של הקבוצה בנפט שיופק מהמאגר במחירי שוק במועד הרלוונטי או להשוות את התנאים שתקבל הרוכשת מגורם צד ג’.

המאגר, אשר נמצא כ 300 ק״מ דרומית ללואיזינה במפרץ מקסיקו, בעומק ים של כ-1,500 מטרים, מפיק מ-8 בארות, המחוברות במערכת צינורות תת ימית לפלטפורמה מפיקה, בבעלותה המלאה של Anadarko, המזרימה את הנפט והגז בצנרת קיימת לחופי לואיזינה וטקסס. כיוון שהפיתוח וההפקה מהשדה מבוססים על תשתיות קיימות, עלויות ההפקה מהמאגר עומדות על סכום נמוך יחסית.

ההפקה מהמאגר החלה בשנת 2012, וקצב ההפקה הנוכחי של המאגר עומד על שווה ערך ליום של כ- 71 אלף חביות נפט, כאשר 90% מההפקה הינה נפט. אורך החיים הצפוי של המאגר הוא למשך 30 שנה נוספות, ולחלקה של קבוצה דלק מיוחסות רזרבות מוכחות וצפויות של כ- 68.5 מיליון חביות נפט ו55 מיליארד רגל מעוקב גז טבעי (P2) בהתבסס על פעילותו הנוכחית של המאגר, חלקה של קבוצת דלק בנכס הנפט מייצר תזרים שנתי של כ- 230 מיליון דולר בשנה.

העסקה מבוצעת בתמורה לסכום של כ 965 מיליון דולר, אשר בקיזוז תזרים המזומנים שהצטבר בנכס מיום 1 לינואר 2019 ועד לסוף הרבעון השלישי 2019, המועד הצפוי לסיום העסקה, סכום התמורה צפוי לשקף סכום של כ-785 מיליון דולר .
המימון לעסקה יבוצע ברובו באמצעות מסגרות אשראי מבוססות עתודות (RBL) מקונסורציום של בנקים בינלאומיים אשר יינתן לחברה הייעודית שתרכוש את הנכס בסך של כ 440 מיליון דולר. לפחות מחצית מיתרת התמורה תגובש באמצעות חוב שיילקח על ידי הרוכשת (חברת בת זרה בבעלות מלאה של קבוצת דלק), כנגד שעבוד הזכויות בנכס בלבד, תוך התבססות על התזרים הצפוי לחברה הרוכשת של כ- 230 מיליון דולר בשנה (תחת הנחות קצב ההפקה יומי של כ – 16,000 חביות, ומחיר חבית נפט ממוצע של 60$ לחבית).
כל החוב שיילקח ע”י החברה הייעודית יהיה בתנאי Non Recourse לקבוצת דלק.
בכדי להבטיח את הכנסותיה העתידיות, קבוצת דלק החלה בביצוע עסקאות גידור על מחיר הנפט ביחס לתפוקה הצפויה בנכס לשלוש השנים הקרובות במחיר של 57$ לחבית.
העסקה כפופה לקיומם של מספר תנאים מתלים, ובראשם, זכות הסירוב של שלוש השותפות במאגר אשר יכולות להיכנס בנעלי הרוכשת בעסקה בתוך 30 יום ממועד פרסומה. כמו כן, כפופה העסקה לקבלת כל האישורים הרגולטורים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.