קבלני שיפוצים יחויבו לתקופת אחריות

“ההצעה אומרת שאם אתה קבלן רשום חלק מהמחויבות שלך זה לתת אחריות שייתן שקט נפשי ללקוחות.”

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון – אחריות קבלן שיפוצים), התשע”ז-2017של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת

מוצע לקבוע כי חוזה שיפוצים בין מזמין עבודה לבין קבלן שיפוצים, ייערך בכתב ובחתימת הצדדים. בנוסף, מוצע לקבוע כי אחריות קבלן השיפוצים לעבודה שביצע לפי אותו חוזה לא תפחת משנה.

בדברי ההסבר נכתב: “במדינת ישראל לא קיימת חובת אחריות על ביצוע עבודה על ידי קבלני שיפוצים. בשל כך, אזרחים רבים הנעזרים בשירות מעין זה, נופלים קורבן לעבודות רשלניות, שלעיתים מתגלות כעבור חודשים רבים ממועד השיפוץ ולא מקימות עילת תביעה. בנוסף, הכללים הקבועים בחוק החוזים ובחוק החוזים(תרופות) לא חלים על התקשרות שמתבצעת על ידי הצדדים בעל פה, המאפיינת חלק מההתקשרויות מסוג זה.

מטרת חוק זה היא בעלת שני ראשים. האחד, הבטחת איכות השירות שניתן על ידי קבלני שיפוצים רשומים לצרכנים ויצירת הסדר ברור לפיצוי במקרה שנפל פגם בביצוע עבודת הקבלנות. והשני, הגברת הערך ברישום בפנקס קבלי השיפוצים, שמהווה תמריץ עבור קבלנים להירשם בפנקס ויוצרת ערך ממשי לאלו הרשומים על פני אלו שאינם.”

ח”כ פולקמן: “זה חוק צרכני מתבקש, הוא עוסק בענף הפרוץ של קבלני השיפוצים. המטרה היא לעשות אבחנה בין קבלנים רשומים לבין חאפרים. גם לאזרח צריך להיות תמריץ לעבוד עם מישהו רשום. ההצעה אומרת שאם אתה קבלן רשום חלק מהמחויבות שלך זה לתת אחריות שייתן שקט נפשי ללקוחות.”

30 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.