קורע לב: שדרי קול ברמה נפרדים מחיים חן פלאח

בתום ימי השבעה לחיים חן פלח התכנסו עובדי המחלקה הטכנית ברדיו לישיבת פרידה מיוחדת מחיים שהיה חלק מהמחלקה. חיים עבד במחלקה הטכנית 10 שנים מאז הקמת הרדיו

בתום ימי השבעה לחיים חן פלח התכנסו עובדי המחלקה הטכנית ברדיו לישיבת פרידה מיוחדת מחיים שהיה חלק מהמחלקה. חיים עבד במחלקה הטכנית 10 שנים מאז הקמת הרדיו.

פתח את הישיבה הסמנכ”ל רפי אוחנה וסיפר על מידה בולטת של נשיאה בעול עם חברו. תמיד התנדב להחליף עובד שהיה צריך שיחליפוהו מסיבה כלשהו. למעט בזמנים בהם היה לומד חברותא עם הרב שטינמן זצוק”ל. היה מסתיר בפשטותו את הכבוד של הלימוד בצוותא עם גדול הדור.

מידות נוספת שבלטו בדמותו  היו יושר, אמינות ונאמנות לזולת, כבוד ודרך ארץ לסובביו.

חבריו למחלקה הביעו גם הם תחושת צער חסרונו בנוף המחלקה.

אהרון נבון ציין את יסודיותו של חיים בכל דבר ודבר שעשה, אין ויתורים הכל עשה בשלימות.

יהודה חבה חברו בצוות המחלקה, עבד מול חיים בחפיפה מאולפן ירושלים ציטט את הפסוק; “שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד” וציין שפסוק זה מתמצת את אופיו של חיים.

שמחה בינדר טכנאי נוסף במחלקה סיפר על השמחה שתמיד ליוותה את מאור הפנים של חיים. זאת למרות חייו המיוסרים מכאב. שמחה ציין שלמרות יסורי הדיאליזות של חיים השתדל לא להחסיר מזמני העבודה ואף שהיה קשה לו החליפו בעבודה כשהיה צריך.

דוד טויטו, נהפך בפטירתו של חיים לטכנאי עם הכי הרבה שנות וותק. שהרי חיים עבד מיום הקמת הרדיו.

דוד ציין שלמרות נסיון העבודה הגדול שהיה לחיים תמיד הצטנע וביקש ללמוד מנסיונם של אלו שעבדו שנים מעטות ביחס אליו.

נקודה נוספת שדוד טויטו ציין היתה מפתיעה. חיים נהג להלוות כספים לנזקקים. מכיון שהכל היה אצלו מסודר ויסודי דאג להחתים את המלווה על שטר פרעון.

יומיים לפני תאריך הפרעון. היה ניגש למלווה  בשקט ובעדינות הזכיר למלווה שמועד הפרעון קרב. ובירר אם יש לו להחזיר. “אם אין לך כרגע אין בעיה. תחזיר מתי שתוכל רק שנשנה את המועד בשטר הפרעון שלא נעבור חלילה עבירה”.

כזה היה חיים הקפיד על קוצו של יוד ביושר שלו כלפי בורא עולם וסובביו. לא כל שכן בעבודתו.

עזרא חי חברו למחלקה סיפר שהיה צריך לעבוד בימי שישי משמרת לאחר שעות המשמרת של חיים עד כשעה לפני שבת. עזרא שם לב שחיים היה נשאר ביום שישי גם לאחר סיום המשמרת. הדבר הפליא את עזרא משום שחיים היה ידוע כמקבל את השבת מוקדם.  לתמיהתו של עזרא השיב חיים: “המפיק האחרון כבר הלך אני נשאר כדי שלא תשאר לבד בעבודה ויהיה לך נעים יותר”

כזה היה חיים חשב על אחרים בטרם חשב על עצמו.

את ישיבת הפרידה מחיים חתמה מירי גפן מנהלת משרד הרדיו בשיר שכתבה לזכרו של חיים חן פלח.

כשקיעה מתמשכת,
כשמש בגבעון שבטעות עצרה דום,
כשעון שעצר מחוגיו, תיכף ישוב לפעול,
תגיד, תאמר שאין זה נכון.

כרוח סערה שלפתע נשבה,
כסופה שתרגע, תחזור לאיתנך,
כנשמה יתירה תשוב במהרה.
תגיד, תאמר שזו רק שמועה.

הלכת מאיתנו לעולם שכולו טוב,
דרך חיים- במותך ציוות את העולם.
לקבלם כפשוטם. “ידעת ידעת”
לא שאלת למה, יסור התייסרת.

כסא באולפן נותר מיותם,
תא דואר ברדיו לאגרת אות חיים,
החיוך שלך-איה הוא?מחייך מתמונות הארכיון.
הותרת עקבות בשביל מנחה לדרך חיים.

כל זמן שנשמה היתה באפך,
הודת לפניו, ייחלת, האמנת בטוב.
מודים אנחנו בכך, כל בשר
יפאר, ירומם זכרך. לא נשכחך, אחינו אתה.

אין פתרון טכני להחזירך,
לקבל דין באהבה למדנו ממך, נזכורך אח לטובה,
בצרור חיים תהיה נשמתך צרורה.

תגיד, שאין זה נכון
תאמר שזו רק שמועה.

חיים, אח יקר שלנו!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.