מיוחד: מרן הגר”ח בהתבטאות נדירה בענין רסיסי הטילים שנפלו בב”ב

חשיפה: מרן שר התורה בהתבטאות מיוחדת ונדירה מה היתה כוונת מרן החזו”א שבבני ברק שלא יפלו טילים. בכתבה בהרחבה

בעקבות רסיסי וראשי הטילים שהגיעו לבני ברק, נוצר בלבול בציבור בעניין ההבטחה שלא יפלו טילים בבני ברק.

תושבי שכונת שיכון ה’ הגיעו לרב השכונה הגרמ”צ זילברברג שליט”א הידוע כמקורב למרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א ,ובפיהם שאלה שהתחבטו בה לא מעט מתושבי בני ברק, איך נפלו רסיסי טיל בבני ברק, לאחר שהובטח ממרן החזון איש שלא יפלו טילים בבני ברק.

בעקבות ההתחבטות שהגיע בפניו על ידי תושבי השכונה, הגיע הרב זילברברג לשאול את פני מרן הגר”ח, מרן השיב לו שכוונת החזון איש היתה שלא יינזקו.

על כל פנים הדגיש מרן שר התורה שיש לשמור על כללי הבטיחות בשעת אזעקה בבני ברק וחובת ההשתדלות קיימת.

עוד אנו חושפים על פי דברים שנשא בדרשתו בשבת האחרונה הרב זילברברג כי מרן הגר”ח קנייבסקי התבטא שלא יהיו ניזוקים בבני ברק מטילים, ואם יהיה שיפסיקו לשאול אותו שאלות.

סייע בהכנת הכתבה: אלי גרוס

*

עוד בענין הטילים, פורסם בגליון דברי שי”ח על אחד ממקורבי מרן שר התורה, הר״ר יצחק אוהב ציון, שהראה בשבוע שעבר למרן הגר”ח את דברי החת״ס בדרשותיו בדרשה לח’ תמוז שכתב שם: ״טרם אענה אני אומר ברבים כעין ברכת הודאה על העבר, ברוך ה’ כי הפליא חסדו לי בעיר מצור (תהלים ל״א) ואמר הפליא חסדו י״ל כך כי הנה כתיב (שם ס’) נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה ויל״ד לשון נס להתנוסס, וגם מפני קשט. כי הנה ניסי ה’ רובם לטובה להצלת צדיקים מהרעות אשר באו במקרה העולם או על חטא הרבים והקב״ה מציל הצדיק ממנו ולפעמים נעשה נס לפורעניות להכרית רשע או רשעים וכדומה. אמנם לעשות נס שלא בטבע העולם לפורעניות על אנשים ידועים ולהצילם מהרעה ע״ד נס אחר לטובה, זהו דבר פלא וקשה להבין כי אם לא חפץ ה’ להענישם מעיקרא מאי קסבר להביא הרעה שלא בטבע, כמו שאנו רואים בעינינו כי אעפ״י שהמלחמה הוא מדרך העולם ושיבואו עיירות במצור ומצוק והקב״ה משגיח לטובה להציל הראוי להציל, אבל מ״מ מה שבאתה עירנו במצוק וזרקו עלי’ חיצים זה שלא בתכסיס מלחמה, וכל אנשי הצבא בעצמם מתמיהי’ ולא ידעו שום טעם או ריח או תועלת להשונאי’ בזה וכל איש נבוב ילבב כי מאת ה’ היתה זאת ע״ד נס לפורעניות שאינה באה לעולם אלא בשביל ישראל (כיבמות ס״ג.) ואמנם נגד זה אנו רואי’ חסדי ה’ שעשה נס לטובה כי לא די שלא ניזוק איש בגופו גם הפסד בבניינים הוא מעט מזעיר בבתי יהודים וכלא נחשב המגיע לאיזה אלפים בערך זה – ולא הי’ רק הפחדים והדאגות, וא״כ קשה מעיקרא מאי קסבר ית״ש לחדש נס לפורעניות כיון שדעתו ית’ להצילנו ולהיות עינו עלינו לטובה״, עד כאן לשונו.

ואחר שראה מרן הגר”ח הדברים מילה במילה אמר שזה ממש מתאים לזמננו אנו שרואים שהאויבים זורקים המון טילים וב״ה אין שום נפגעים מזה והדברים יפים מאד, והוסיף מרן שליט״א, שלנו (דהיינו עם ישראל) יש תהילים נגד הטילים”.

 

5 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אני מבין שגם בתל אביב והרצליה החזון איש הבטיח שלא ינזקו.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. שוב באתי להתחנן בפני נשים, אלה ההולכות בבגדים צמודים וצרים וגם קצרים ומושכות את עיני האנשים ומביאות אותם שלא במודע לידי החטא החמור ביותר . והן נודע מה שכתבו חז״ל שכל אשה ההולכת בצניעות תזכה שבניה יהיו גדולים בתורה וביראה, וכן להפך ח”ו . והאם בדור אשר כזה שבעוונותינו הרבים רבים וטובים נופלים ויוצאים מדרך הישרה , ואסונות נוראים פוקדים את בתי ישראל, חיילים מתים, תינוקות מתים בעריסותיהם, אמהות צעירות מסתלקות בחטף ומניחות יתומים ועוללים רכים, אנחנו ממש ערב הגאולה! תתחילו לפחד! העל אלה גם לא נבכה וגם לא נעשה חשבון נפש? “הָסִירוּ אֶת אֱלֹהֵי הַנֵּכָר אֲשֶׁר בְּקִרְבְּכֶם וְהַטּוּ אֶת לְבַבְכֶם אֶל ד’ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל!

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
  • אשריך אתה מעורר על דברים חשובים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהם

   דודי כהן |
   הגב
  • העיקר שאתה בסדר, מחובר לאינטרנט שכל גדולי הדור אסרוהו… טיפש מטפש

   משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
   הגב