שכירים? משתלם לכם לפתוח גם תיק עצמאי

ככל וטיוטת חוק ההסדרים תאושר, יוכל כל שכיר בישראל ליהנות לראשונה מחיסכון באפיק היחיד בישראל שפטור ממס לעולמי עד – באמצעות פתיחת "עוסק זעיר" בתהליך נטול בירוקרטיה והוצאות נלוות

המושג "שכיר שהוא גם עצמאי" אינו חדש. יוקר המחיה והקושי לסגור את החודש הוביל שכירים רבים לקבל החלטה "לחלטר" מהצד ולספק שירותים באופן עצמאי מחוץ לשעות העבודה.

לעתים מדובר בשירותי פרילנס הקשורים לתחום העיסוק של העובד (בכפוף להסכמת המעסיק בחוזה ההעסקה) ולפעמים מדובר בכלל בשירותים שונים לחלוטין. החל משליחויות 'וולט' או 'תן ביס' ועד למינוף ידע אישי ותחביבים לשירות בתשלום לחברים ומכרים.

לרוב, "שכיר שהוא גם עצמאי" הוא ברוב שעות היום שכיר ועבודתו העצמאית מסופקת במעט הזמן שנותר לו. בהתאם לכך, הכנסותיו כעצמאי נמוכות יחסית ועל כן הוא מוגדר כ"עוסק זעיר" המכונה גם "עוסק פטור".

"עוסק זעיר" מכונה "עוסק פטור" מאחר והחוק פוטר את העצמאים המכניסים עד 107,692 ₪ בשנה (נכון לשנת 2023) מתשלום מס ערך מוסף (מע"מ). "עוסק זעיר" נדרש להצהיר בסוף שנה על סך ההכנסות שלו לשנה זו במה שנקרא "הצהרת עוסק פטור".

נכון להיום פעילים בישראל יותר מ- 400 אלף עוסקים זעירים. כלומר, אנשים שיש להם עסק פטור מתשלומי מע"מ. אולם למרות היותם זעירים וזכאותם לפטור ממע"מ, הם נדרשים לתעד הוצאות, לשמור את הקבלות ולהגיש מדי שנה דו"ח שנתי למס הכנסה באמצעות רו"ח. הבירוקרטיה הזו, שנראית סבוכה מדי עבור מי שעובד כשכיר ברוב שעות היום, מביאה שכירים רבים להחלטה לוותר על השלמת ההכנסה "מהצד".

שינוי בחוק, המופיע בטיוטת חוק ההסדרים לשנת 2023, מבטיח אפס בירוקרטיה לעוסק פטור וצפוי להזניק את מספר העוסקים הפטורים בישראל.

על פי טיוטת חוק ההסדרים 2023, עוסק זעיר יהיה פטור גם מתשלום מע"מ וגם מתיוק הקבלות על ההוצאות השונות. במקום שמירת ארכיון הקבלות והגשתן למס הכנסה לצורך קיזוז ע"מ להפחית את המס, יוכלו העוסקים הזעירים לבחור במסלול שמכיר אוטומטית ב-20% מההכנסה כהוצאה מוכרת. כלומר, עוסק זעיר שיכניס בשנת המס 100,000 ₪ ישלם מס רק עבור הכנסה של 80,000 ₪.

החוק מותיר בפני העצמאי את האפשרות לבחור במסלול הישן, במסגרתו הוא יתייק את הקבלות ויגיש אותן בדו"ח השנתי לטובת הכרה בהוצאות גבוהות מ-20% מהיקף ההכנסה. כך שככל וההוצאות שלכם משמעותיות יותר מהממוצע, לא תפסידו מהחוק החדש.

פרט משמעותי נוסף שמופיע בטיוטת החודש, הוא שעוסקים זעירים יהיו פטורים מהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. במקום זאת, הם יוכלו לשלם את המס באמצעות תהליך עצמאי של תיאום מס. זאת, על מנת להפחית מהמעסה הכבדה הרובצת על פקידי מס הכנסה, וכן להפחית חסמים והוצאות מהעוסקים הזעירים.

הדבר יחסוך הוצאה קבועה שיש לעוסקים הזעירים, כאשר מדי שנה הם נדרשים לשלם לרו"ח שכר טירחה בגין הגשת הדו"ח. וזאת בנוסף לטופסולוגיה מורכבת, תיוק מסמכים לאורך שנים ובירוקרטיה סבוכה ומיותרת.

חיסכון פטור ממס לכל שכיר בישראל

כאמור, נכון לרגע כתיבת השורות מדובר בטיוטה בלבד של החוק, והיא עשויה להשתנות כמובן. עם זאת, בהיעדר התנגדות בקואליציה המגובשת, היא צפויה להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל תוך מספר חודשים.

ברגע שהחוק החדש ייכנס לתוקפו, הוא יאפשר לראשונה לשכירים רבים ליהנות מהטבת מס משמעותית שהם לא זכאים לה – קרן השתלמות.

נכון להיום, קרן השתלמות מהווה אפיק החיסכון היחיד במדינת ישראל שפטור ממס לעולמי עד. כלומר, כל תשואה שהחיסכון בקרן השתלמות תייצר לנו תעבור אלינו במלואה מבלי שנידרש לשלם עליה מס רווחי הון או כל מס אחר.

בהתאם לכך, אם נפקיד השנה לקרן ההשתלמות שלנו את הסכום המקסימלי שאפשר להפקיד בשנת 2023 לאפיק זה – 19,920  ₪ – ונשאיר את החיסכון במשך 30 שנה עם תשואה שנתית ממוצעת של 7%, יהיה לנו בסוף התקופה כ- 151,636 ₪, מה שמשקף רווח נקי של כ- 131,716 ₪. בזכות אפקט הריבית דריבית כמובן.

ככל והיינו חוסכים את הכסף במכשיר השקעה אחר, היינו נשארים עם רווח נטו של 98,727 ₪ "בלבד", מאחר ועל כל חיסכון אחר אנו חייבים לשלם מס רווחי הון בשיעור 25% מהרווח הריאלי. במקרה הזה מדובר באובדן תשואה של כ-32,929 ₪.

למרות שהחוק מאפשר גם לשכירים להפריש לקרן השתלמות (בתנאים והגבלות מסוימות), בפועל רוב השכירים לא נהנים מחיסכון זה מאחר והחוק לא מחייב את המעסיק להפריש זאת. לרוב, שכירים המפקידים לקרן השתלמות הם רק מי שמאוגדים בהסכם קיבוצי מיוחד ו/או מי שמשמשים בתפקידים בכירים המאפשרים להם לדרוש ולקבל זאת מהמעסיק.

עצמאים לעומת זאת, יכולים להפקיד כל שנה לקרן השתלמות עד לתקרה המתעדכנת מדי שנה. בשנת 2023 מדובר ב-19,920 ₪.

מי שהוא גם שכיר וגם עצמאי, יכול להפקיד לקרן השתלמות גם כשכיר וגם כעצמאי, ובכך להכפיל את סכום החיסכון השנתי הפטור ממס.

הדבר מייצר יתרון משמעותי לכל שכיר שהוא גם עצמאי והופך את תהליך פתיחת תיק "עוסק זעיר" למשתלם במיוחד, גם אם העוסק מכניס כעצמאי רק שקלים בודדים בשנה. שכן עצם היותו עוסק זעיר מספק גישה לאפיק השקעה נדיר הפטור ממס.

למרות זאת, נרתעים שכירים רבים מהבירוקרטיה ונרתעים מלפתוח "עוסק זעיר" על מנת ליהנות מהזכאות להפקדה לקרן השתלמות. כעת כאמור, בהיעדר הצורך לתעד הוצאות ובהיעדר החובה להגיש דו"ח שנתי ולשלם שכר טירחה לרו"ח, נסללת הדרך גם עבורם.

את תיק העוסק הפטור ניתן לפתוח בתהליך קצר, פשוט וחינמי באתר רשות המסים.

קרן השתלמות לעובד עצמאי

קרן השתלמות לעצמאים היא אפיק חיסכון כללי לטווח בינוני הפתוח בפני עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד.

הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.

עובדים עצמאים יכולים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן השתלמות וליהנות מהטבות מס.

על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות בניכוי) שיוכרו כהוצאה מוכרת.

ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס היא 283,905 ₪ (נכון ל-2023). כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 12,775 ₪ (4.5% מ-283,905 ₪).

רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 19,920 ₪ (נכון ל-2023) והכספים נמשכו לאחר 6 שנות ותק (או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך השתלמות או לימודים).

אחרי 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות אין מגבלות על הוצאת הכספים, וניתן למשוך אותם ואת הרווחים שנצברו לכל מטרה וללא תשלום מס.

איך מפקידים לקרן השתלמות?

את ההפקדות לקרן השתלמות ניתן לעשות בתהליך קל ומהיר ישירות מול אחת חברות הביטוח או בתי ההשקעות המציעים את המוצר בישראל.

עם זאת, בשונה ממי שחוסך בקרן השתלמות לטווח קצר ובינוני, אם אתם מבינים את משמעות אפקט הריבית דריבית ואת החשיבות שלא לגעת בקרן השתלמות לטווח ארוך מאוד, מומלץ שתבצעו את ההפקדה לקרן השתלמות באמצעות מתכנן פיננסי מוסמך שאינו "רק" סוכן ביטוח. וזאת מאחר שלעתים התכנון הפיננסי החכם עשוי להביא להכפלה של ממש בתשואות החיסכון בקרן השתלמות.

בחטיבה הפיננסית של 'הירשוביץ פתרונות' תוכלו לקבל שירותי ליווי ייחודיים שיאפשרו לכם לבחור במסלול המתאים ביותר עבורכם באופן אישי, תוך שקלול מגוון נתונים אישיים ובהסתכלות מעמיקה של מתכנן פיננסי בכיר.

'הירשוביץ פתרונות' הינה סוכנות הביטוח והפיננסים היחידה במגזר עם חטיבה פיננסית מקצועית המנהלת תיקי השקעות לארגונים, חברות, עמותות ומשקיעים פרטיים רבים תוך התאמה מלאה של מוצרי ההשקעות לפרופיל הלקוח.

החטיבה הפיננסית של 'הירשוביץ פתרונות' מנוהלת על ידי דניאל שבקס, מתכנן פיננסי בכיר המחזיק בתואר המוכר והמכובד ביותר בעולם בתחום התכנון הפיננסי CFP, ולו רישיונות מטעם רשות שוק ההון וכן מטעם הרשות לניירות ערך.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *