רבבות בהלוויית כ”ק הגה”צ אבד”ק קארלסבורג זצוק”ל בניו-יורק ובמירון

רבבות יהודים בארה”ב ובארה”ק השתתפו ביום ראשון וביום שני תוך אבל כבד, בהלווייתו רבת היגון של עמוד ההוראה, מגדולי פוסקי וצדיקי דורנו, כקש”ת הגאון הצדיק המפורסם רבי יחזקאל ראטה זצוק”ל, גאב”ד קהל יראי ד’ קארלסבורג ונשיא ‘בית תלמוד להוראה’, בעל ‘עמק התשובה’ ומחבר ספרים רבים.

רבבות יהודים בארה”ב ובארה”ק השתתפו ביום ראשון וביום שני תוך אבל כבד, בהלווייתו רבת היגון של עמוד ההוראה, מגדולי פוסקי וצדיקי דורנו, כקש”ת הגאון הצדיק המפורסם רבי יחזקאל ראטה זצוק”ל, גאב”ד קהל יראי ד’ קארלסבורג ונשיא ‘בית תלמוד להוראה’, בעל ‘עמק התשובה’ ומחבר ספרים רבים.

עם הסתלקותו הפתאומית במעונו שבבורו פארק, בבוקרו של יום ראשון כ”ג באדר, החלו נהירה של המוני תלמידיו ומעריציו לבית מדרשו קהל יראי ד’ קארלסבורג שע”י ביתו, לשם הובא ארון הקודש. הפרוכת הוסרה בביהמ”ד תוך אבל ובכי מר, וקהל רב פתח באמירת תהלים ע”י מיטתו שהוכנסה לביהמ”ד.
לקראת השעה 2 בצהריים נהרו רבבות מכל רחבי ברוקלין ומחוצה לה אשר בקשו להשתתף באשכבתיה דרבי. הציבור הענק ביכה מרה את הסתלקות הארז בלבנון, הרב זצוק”ל שהשפיע מתורתו מקדושתו ומיראתו להמוני שומעי לקחו, והיה הפוסק הגדול ועמוד ההוראה לבית ישראל, אשר נהנו לאורו ושאלו לדעת הגדולה דעת תורה בכל שאלה הלכתית שעלתה על הפרק.

בית מדרשו של הרב זצ”ל ברחוב ה-53 בבורו פארק, נודע מזה עשרות בשנים כבית תלמוד להוראה, בו שמשו לפניו כיובל שנים דורות של רבנים ומורי-צדק. המקום היווה אבן שואבת, מבצר ענק ובית יוצר למאות אברכים השוקדים על תלמודם, אשר למדו ממנו את תורת הפסק וכך סללו דרכם בעולם הדיינות וההוראה. רבים אף באו לכאן להתדפק על דלתו של מרן הרב זצ”ל להיוושע בדבר ישועה ורחמים, כי נודע כתל תלפיות בצדקותו ובקדושתו, והמונים נושעו בתפילותיו ובברכותיו.

הרחובות שע”י ביהמ”ד התמלאו ברבבות יהודים, ובראשם עשרות רבות מגדולי האדמו”רים והרבנים שליט”א, שהגיעו מכל רחבי ניו-יורק לחלוק כבוד לגאון הצדיק הנערץ זצוק”ל.

שעה ארוכה הקשיב הציבור להספדים מפי גדולי ישראל, כ”ק האדמו”רים מסאטמר שליט”א, כ”ק האדמו”רים ממונקאטש ומסקולען שליט”א, מחותנו כ”ק אדמו”ר מספינקא ‘תולדות צבי’ שליט”א, בניו הגאונים הרבנים שליט”א, חתנו הגאון ר’ משה פרידמן שליט”א דומ”ץ סאטמר בורו פארק, הגאון ר’ געציל ברקוביץ דומ״ץ סאטמר קרית יואל, הגאון ר’ צבי הירש אויש שליט”א אב”ד וואלקאן ומרבני בית ההוראה קארלסבורג.

המספידים קראו לבכי למספד ולתשובה שלימה לנוכח האבידה הגדולה לדור, באשר היה הגה”צ זצוק”ל איש האשכולות בשלושת עמודי העולם, דלתו פתוחה היתה לכל שואל יומם ולילה, וכל גדולי ישראל סמכו על דעת תורה שלו בכל מכמני התורה, זאת מלבד גדלותו העצומה בתורת הסוד, בהתקשרות עצומה לרשב”י זי”ע ולתורתו, ולאתרא קדישא מירון, ומעשי הצדקה והחסד שעשה לאלפים.

בתום מסע ההלוויה בארה”ב הועלה הארון במטוס פרטי לארה”ק, בלוויית בניו הגאונים הרבנים שליט”א. עם הגיע הארון ארצה המתין קהל נכבד בשדה התעופה בלוד, ובראשם אדמו”רים ורבנים שליט”א.

ע”י הארון בשדה התעופה ספדו מרה כ”ק האדמו”רים מתולדות אהרן ומדושינסקי שליט”א, הגאון ר’ ישראל יצחק קלמנוביץ והגאון ר’ גמליאל רבינוביץ שליט”א, אשר זעקו מרה על כי נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, בהסתלקותו של רב האי גאון וצדיק משיירי כנסת הגדולה, וגדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו.
משם המשיך מסע ההלוויה למירון. בדרך עצר המסע בעיר נתניה, שם השתתף כ”ק מרן אדמו”ר מצאנז שליט”א אשר אמר קדיש אחר המיטה.
בהגיע ההלוויה למירון השתתף מרן אדמו”ר מויזניץ שליט”א, אשר אמר קדיש ע”י המיטה.

המיטה הובאה לבית מדרשו במירון, שם כבר המתין קהל אלפים שהגיע מכל רחבי הארץ. כאן הסתופפו בצילו המונים במשך עשרות בשנים, בפרט ביום הנשגב של ל”ג בעומר, שבו היה מנהגו המקודש לארח בחצר ביתו ובית מדרשו קהל רבבות בכל שעות היממה, ולכבד את ציבור העולים מירונה בארוחה חמה, בעין טובה ובלבביות.
כאן ביכו מרה את הסתלקותו בסערה השמימה בנו מ”מ הגה”צ רבי משה שליט”א, בנו הגה”צ רבי יצחק אייזיק שליט”א אב”ד קהל חסידים במונסי, הגאון ר’ יהושע רוזנברגר רב קרית רמ”א בית שמש וחבר בד”ץ העדה החרדית, והגאון ר’ חיים יוסף בלויא רב שכונת פאג”י ודומ”ץ העדה החרדית.

מסע ההלוויה המשיך לבית החיים במירון חלקת קארלסבורג. בהגיע הארון ע”י חצר מערת התנא האלקי רשב”י זי”ע, הספיד חתנו הגאון ר’ משה פרידמן שליט”א דומ”ץ סאטמר בבורו פארק, אשר זעק במר כי הגה”צ זצוק”ל עשה רבות לשמירת תיקון וקדושת המקום, הן בצניעות והן בתיקון דרך הכהנים, ועוד. עשרות בשנים עבד כאן את הבורא ית”ש בקדושה ובטהרה, בשקידה עצומה בתורה הנגלה והנסתר, בדביקות ובהתקשרות אמת בכל נר”נ להאי בוצינא קדישא רשב”י זי”ע. הוא ביקש כי כקש”ת הגה”צ זצ”ל יהא שליח ציבור לעורר בשמים רחמים מרובים עבור כלל ישראל, הזקוק לישועה גדולה בגשמיות וברוחניות, ולהחיש מהרה את גאולתנו ופדות נפשנו.

דבר פלא נראה בשעת ההלוויה ע”י הציון הק’ של רשב”י, כאשר המוני יונים לבנות חגו מעל למיטה דקות ארוכות.
לאחר סתימת הגולל הספידו מרה בנו הגאון ר’ ברוך דוד שליט”א אב”ד מראה יחזקאל, חתנו הגאון ר’ אשר זעליג מילר שליט”א, ונכדו הגאון ר’ זוסמן הורוויץ שליט”א.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.