רבבות יהודים באירופה ילמדו הלכות בית הכנסת ומשניות לזכר הנספים במגיפה

עם פתיחתם ושובם של בתי הכנסת למרכז החיים היהודיים גיבשה נשיאות ‘ועידת רבני אירופה’ תכנית רחבה לשיקום הקהילות שבמרכזה ‘קדושת החיים וזיכרון הנספים’ * לאור קריאת גדולי ישראל שליט”א החל מהשבעה עשר בתמוז ובמהלך שלושת השבועות ילמדו הרבנים עם המתפללים כל יום בבתי מקדש מעט הלכות קדושת בית הכנסת ובין אדם לחברו ומשניות לזכרם של הנספים במגיפה * גאב”ד אירופה הגר”ח ארנטרוי, נשיא הועידה הגר”פ גולדשמידט, יו”ר הועדה המתמדת אב”ד לונדון הגר”מ געללי והמנהל הרבני של הועידה וראש ישיבת ‘תורת חיים’ הגר”מ לבל יעבירו לרבנים סדרת שיעורים בהלכה ובאגדה בנושאים אלו * הגר”פ גולדשמידט: ‘בימים בהם אנו מבכים את חורבן הבית ומלווים בכאב את המכה האנושה שספגנו עלינו לשמוח על השיבה לבתי המדרש ולחזק בדקי הבית בנושאים אלה; כולנו חשים שזה צו השעה’

עם פתיחתם ושובם של בתי הכנסת ובתי המדרש למרכז החיים היהודיים, תוך שמירה על כללי הזהירות, גיבשה נשיאות ‘ועידת רבני אירופה’ תכנית רחבה לשיקום קהילות הקודש באירופה שבמרכזה ‘קדושת החיים וזיכרון הנספים’ בתקוה ובתפילה לבניינם המחודש של קהילות הקודש ובנין בית המקדש.

על פי התוכנית ולאור קריאתם של גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט”א לחזק את מורא המקדש החל משבעה עשר בתמוז ובמהלך שלושת השבועות עד לתשעה באב רבבות יהודים בכשבע מאות קהילות הקודש החברים ב’ועידת רבני אירופה’ ילמדו הלכות בית הכנסת תוך דגשים מיוחדים בחיזוק ושמירה בהקפדה יתירה על קדושת בית הכנסת וחומר האיסור על הפרת קדושתו אם בדיבור בין אדם לחברו או בשיחות באמצעות הסלולרי.

כמו כן בכל יום לאחר התפילה ילמדו המתפללים משניות לזכר הנספים במגיפה. על פי המתווה שגיבשה הנשיאות במהלך השבועות הללו ישאו הרבנים בקהילות שיעורים בספר ‘אהבת חסד’ של מרנא ה’חפץ חיים’ זיע”א ובהלכות בין אדם לחברו. ‘וזאת כדי להגביר את מעשי החסד כאשר רבים מבני הקהילות איבדו את מקור פרנסתם, הקשישים בבדידות נוראה והמוות עלה בחלונם של משפחות רבות’.

במהלך שלושת השבועות תקיים ‘ועידת רבני אירופה’ לרבני הקהילות סדרת שיעורים בהלכה מחשבה ובאגדה בנושאים הנלמדים אותם ישאו גאב”ד אירופה הגאון הגדול רבי חנוך הכהן ארנטרוי שליט”א, נשיא הועידה ורבה של מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט שליט”א, יו”ר הועדה המתמדת אב”ד ביה”ד לונדון הגאון רבי מנחם געללי שליט”א והמנהל הרבני של הועידה וראש ישיבת ‘תורת חיים’ הגאון רבי משה לבל שליט”א.

במכתב לרבני הקהילות כותב הגר”פ גולדשמידט: ‘בימים אלה בהם אנו מבכים את החורבן האמיתי של בית אלוקנו, אנחנו מרגישים ומלווים בכאב את המכה האנושה שספגנו שעלולה היתה חלילה להמיט אסון על קהילות הקודש בעולם כולו ובמיוחד באירופה. במהלך התקופה בה נאלצנו לסגור את מרכז חיינו עשינו כל אשר לאל ידינו כדי לקיים את הקשר הרציף עם קהילותינו ובינינו הרבנים’.

‘כיום עלינו לשמוח על השיבה לבתי המדרש אך שומה עלינו וכפי שכתבו גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט”א לחזק בדקי הבית בנושאי קדושת בית הכנסת ובין אדם לחברו. כשבמקביל נזכור את אלו שנלקחו מאתנו ע”י נגיף הקורונה, בהם רבנים חשובים, ראשי קהל ועמודי תווך של קהילות רבות, בקביעת לימוד משניות בקהילות לעילוי נשמתם. כולנו חשים שזה צו השעה. ואנו תפילה ותקוה שבתוכנית השיבה לבתי הכנסת שגיבשנו חברי הנשיאות של הועידה נזכה לבניינן המחודש של קהילות הקודש ברחבי היבשת, ביתר שאת וביתר עוז ולמנף את הקשר שקיימנו ונזכה כולנו לראות בבניינו של בית חיינו בעיר הקודש והמקדש’.

הגר”מ לבל אמר כי “ימי הקורונה חשפו תופעות מנוגדות. מחד גיסא, עקב סגירת בתי הכנסת היו יהודים שהתרחקו ויש לפעול להחזירם למקור חיותם היהודי. מאידך גיסא, דווקא בימים של נעילת השערים, הורגש צמא אדיר ומספר המשתתפים בתפילות ותוכניות הלמידה מרחוק, היה גדול בהרבה ממספר המשתתפים הקבועים בחיי הקהילה ומוסדותיה בימים כתיקונם ועתה יש צורך לפלס מסילות לליבם ולהביאם לבתי הכנסת. זו המשימה שמוטלת לפתחה של הועידה לחדש את החיים יהודיים כקדם בכל רחבי היבשת” .

צילומים: אלי איטקין ורפאל ארליך

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.