רב העיר טבריה תקף את רון קובי: “מחלן את העיר”. צפו

בשיחה שנשא אמש מרא דאתרא של העיר טבריה, הגאון הרב משה צבי בוחבוט, תקף חריפות את ראש העיר טבריה רון קובי: “מנסה להחליט לנו מה לעשות בעיר, אסור לשתוק לו”. כשראש העיר הגיע למקום – הנוכחים החרדים עזבו

סערה כמו שאירעה אתמול בטבריה, העיר לא זוכרת מזה זמן רב: אמש, באזכרה של משפחת אטיאס, משפחה מוכרת בעיר, אנשי חסד בטבריה, הגיעו מאות איש להשתתף באירוע, ביניהם רבנים, עסקנים ועוד.

בדברים שנשא במקום רב העיר, הגאון רבי משה צבי בוחבוט, הוא תקף חריפות את ראש העיר הנבחר, רון קובי:

“כל מטרתו של ראש העיר לחלן את העיר. המקור שלו בכלל לא מטבריה, הוא בא מתל אביב להחליט לנו כאן בעיר. הוא מנסה להחליט לנו מה לעשות בעיר, אסור לנו לשתוק לו”.

צפו בוידאו:

בשלב מסוים הגיעו חלק מבני המשפחה וביקשו מהרב לעדן את המילים. הרב בתגובה אמר: “מי שלא מתאים לו – יכול לצאת מהמקום”.

יש לציין  כי לאחר שהרב יצא מהמקום, הגיע למקום ראש העיר רון קובי בעצמו.

כשהגיע ראש העיר למקום, הנוכחים החרדיים יצאו מהמקום כאות מחאה נגדו.

רון קובי בעצמו כתב אחרי האירוע תגובה מפורטת בפייסבוק בה האשים את אריה דרעי בהבאתו של הגאון הגדול רב העיר הרב בוחבוט, וכך הוא כותב (נחסוך מהגולשים חלק מדבריו הקשים נגד רב העיר שלא ראויים באתר חרדי): “אריה דרעי המושחת בונה את מפלגתו על כפיה חרדית! על הנצחת העוני ועל ציבור כנוע וכן גם על קולות של ערבים רבים מהכפרים שבוחרים בו כי המפלגות שלהם סוטות מהמסלול!

“אריה דרעי וש”ס הם אסון למדינת ישראל! אריה דרעי ושותפיו חייבים להיעלם מהפוליטיקה הישראלית! אני קורא לראש הממשלה להתנתק מש״ס! זו הדרך היחידה לנצח את הבחירות עם 40 מנדטים! אחרת הציבור יחפש בקלפי אלטרנטיבה אחרת והניצחון של ביבי לא מובטח!

“בוחרי ומצביעי  ש״ס ליכודניקים במהותם, אסור לוותר עליהם! המצביעים של ש״ס צריכים להבין שההנהגה שלהם לא מתאימה יותר למדינת ישראל 2019. אריה דרעי הביתה!

“טבריה עמוקה מכולם וממנה עתידים להיגאל” בשם השם נעשה ונצליח: אריה דרעי הביתה!

“מדינת ישראל נגד כפייה דתית וחרדית, חיה ותן לחיות. הבשורה נגד הכפייה החרדית! אם ראש הממשלה רוצה פה כוח הוא יבין שהציבור רוצה שינויי ולא כפייה וכוח למפלגות המפלגות כמו ש״ס”.

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. על הצדק

  שב בשקט חצוף שכמוך מי הוא שיחליט
  להוציא את אריה דרעי ועוד להוריד
  את ש”ס! איך אפשר לעשות זאת
  למפלגה שהוקמה על ידי מרן מלכא
  מורנו ורבנו הגאון רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל
  וחובה מוטלת על אב בית הדין בטבריה הגאון הרב אברהם דב אויירבך שליט”א ועל
  רבה הראשי של טבריה הרב משה צבי בוחבוט שליט”א למחות בידיו ולדבר עליו
  ולהגיב על מה שעושה הרשע הזה ולא
  לחינם הגיב לכך הרב הראשי לעיר הרב
  משה צבי בוחבוט שמחה עליו כן ירבו

  Evyatat Official |
  הגב
 2. פני הדור כפני הכלב ממש כפשוטו

  כתב מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רבי משה שטרנבוך שליט”א מכתב מיוחד על חילול בית הכנסת שיח ישראל בקריית יובל ירושלם עיה”ק ת”ו, ועל חילולי השבת המתרבים בתקופה האחרונה ע”י ידי נציגי החרדים בכנסת המינים שר”י.

  בדבריו קישר בין חילולי השבת רח”ל לחילול בית הכנסת רח”ל, ועורר כי “אם אין אנו מוחים ברשעים המחללים את השבת, [בפרט בעיר בני ברק] הרי ח”ו אומר לנו הקב”ה “אם אתם מניחים לרשעים לחלל את הקודש, אף אני אניח לרשעים לחלל את הקודש בתוך בתי הכנסיות ובתי המדרשות”, ד”י ויצילנו מכל צרה וצוקה וכו’.

  בתחילת המכתב כתב מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רשכבה”ג רבי משה שטרנבוך שליט”א: וז”לשונו הזהב…
  “תסמרנה שערות ראש על שמועה רעה כי באה, שפרצו בריונים בני בליעל לתוך בית הכנסת בירושלים עיר הקודש, והוציאו מארון הקודש ארבעה ספרי תורה וזרקום לארץ בביזיון, והניחו עליהם חומרי כילוי לכלותם, אוי לאוזניים שכך שומעות – שהניח הקב”ה לבזות את תורתו בתוך פלטרין קדשו”.

  בהמשך דבריו קשר מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רשכבה”ג רבי משה שטרנבוך שליט”א היינו הרב המתיר חפירת קברי ישראל בבית שמש רח”ל, הרב הריפורמי שר”י, בין חילול בית הכנסת לחילולי השבת: “לפנים בישראל בגולה, בשעה שחיללו את הקודש, היו כל בית ישראל בפחד ואימה שמא הקב”ה ישפוך כעסו עלינו בשעה שמידת הדין מקטרגת, והיו מרבים בתפילות ובתשובה ומעשים טובים, וגם עכשיו החובה מוטלת עלינו לפשפש במעשינו ולשוב אל ד’, ובפרט להקפיד ביתר שאת על קדושת התורה ועל קדושת השבת, כי אם אנו ח”ו מחללים בידינו את קדשי שמים, או שאין אנו מוחים ברשעים המחללים את השבת, הרי ח”ו אומר לנו הקב”ה “אם אתם מניחים לרשעים לחלל את הקודש, אף אני אניח לרשעים לחלל את הקודש בתוך בתי הכנסיות ובתי המדרשות”, ד”י.

  בשלב זה עבר מרן פוסק הדור שליט”א לחילולי השבת המתרבים והולכים: בשבוע האחרון נוסף צרה לצרה, והממשלה החליטו להוסיף בחילולי השבת ולבנות בתל אביב בעצם יום השבת, והוסיפו חטא על פשע לעודד את החנויות לפתוח שעריהם ביום השבת קודש, והפרצה הולכת וגוברת מעיר לעיר שמעודדים שינהגו כמו בתל אביב להפוך את השבת לחול רח”ל, והגענו למצב שלא רק מחללים שבת אלא מבטלים ועוקרים את יום השבת בעידוד הממשלה והעיריות ברחבי ארה”ק – עד כדי כך שגם קרוב לבני ברק בונים ביום השבת ה”י, והחובה מוטלת עלינו למחות על כבוד שבת קדשינו המחוללת, ולהסיר בכך חרון אף ה’ מעלינו ולא לשתוק כבלע את הקודש.

  “ושמעתי פעם מפי הגה”ק רבי אלחנן ווסרמן זצ”ל ד’ ינקום דמו, על מה שאמרו חז”ל במשנה בסוף סוטה (מ”ט ע”ב) שבזמן עקבתא דמשיחא “יראי חטא ימאסו”, שעוד יבוא זמן גרוע מזה ש”יראת ד’ תתייבש” ויחפרו קברי יהודים ולא יעניין את הציבור כל מה שמחריבים את הדת רח”ל, ואם בשנים קדמוניות היה בוער אש להבה כשניהלו מלחמה למען כבוד שמים, הרי שיבוא זמן שיראת ה’ תתייבש, רח”ל, ולא ירגישו שזה נוגע אלינו מה שמחריבים את הדת רח”ל.

  “בכתבי האריז”ל מבואר שבדור האחרון כבוד ד’ יהא מושפל מאוד, ואותם העוסקים להקים שכינתא מעפרא ולרומם כבוד שמים יזכו לשכר בלי שיעור, ומצפים אנו לשמוע שבכל עיר ועיר מקדשים שם שמים ומשתתפים בצרת השכינה, ואבינו שבשמים ירחם עלינו כי בצרה גדולה אנחנו, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו, ויעזור ד’ ויגן ויושיע, ויחיש גאולתינו ופדות נפשינו בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו בקרוב.

  את דבריו חתם מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רשכבה”ג רבי משה שטרנבוך שליט”א – היינו הרב המתיר חפירת קברי ישראל בבית שמש רח”ל- הידוע כרב הריפורמי, בדברים נוקבים: “בחילול שבת מחללים אות הברית לעשות את השבת לדורותם, ובעוונתינו הרבים מסיחים דעת ולא מוחים כראוי, וחייבים לעורר הציבור”, המצפה לרחמי שמים מרובים, משה שטרנבוך”, הרב החופר קברים.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב