רגע לפני חצות: זו הדרך שנותרה להקמת הממשלה ה- 35

על מנת לעשות לכם סדר כיצד יראו הימים הקרובים, פירטנו עבורכם את שיקרה:

הלילה בחצות יסתיימו להם 21 הימים בהם ניתן לכנסת להמליץ על מועמד מוסכם לראשות הממשלה, ובשעה זו חותמים חברי הכנסת של כחול לבן לנתניהו, לאחר שכל גוש הימין למעט מפלגת ימינה כבר חתמו אמש על המסמך המיוחל.

על מנת לעשות לכם סדר כיצד יראו הימים הקרובים, פירטנו עבורכם את שיקרה:

ובכן: סעיף 10 א’ לחוק יסוד: הממשלה קובע, כי במצב בו לא הורכבה ממשלה על פי ההליכים הקודמים הקבועים בחוק, עומדת לרשותם של חברי הכנסת תקופה של 21 ימים, שבמהלכה רשאים לפחות 61 חברי כנסת לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את התפקיד על חבר כנסת מסוים, כולל חבר כנסת שכבר הוטל עליו התפקיד בהליכים הקודמים, ובלבד שהסכים לכך בכתב.

שלב זה, בן 21 הימים, התחיל ביום שישי ,כ”ג ניסן, 17 באפריל, ויסתיים היום חמישי, י”ג אייר, 7 במאי בחצות.
 
על פי ההנחיות, הבקשה לפי סעיף 10(א) לחוק היסוד תוגש לנשיא המדינה בבית הנשיא, בכתב, באופן ידני. על הבקשה לכלול חתימות מקוריות של 61 חברי כנסת (לפחות), וכן עליה לכלול הסכמה בכתב של המועמד עליו מתבקש נשיא המדינה להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה. עם הגשת הבקשה היא תיחתם בחותמת “נתקבל” ויצוינו בה תאריך ושעת הגשת הבקשה.

חתימתם של חברי הכנסת היא בעלת משמעות חוקתית, ולכן, לאחר קבלת הבקשה יפרסם בית הנשיא באתר האינטרנט של בית הנשיא הודעה, לפרק זמן קצוב שייקבע בה, על הגשת הבקשה, ובה רשימת חברי הכנסת החתומים עליה.

ככל שלא תעלה טענה מצד חברי הכנסת החתומים על הבקשה בדבר כשרות חתימתם כמו טענה לפיה הם לא חתמו על הבקשה או שחזרו בהם טרם הגשת הבקשה לנשיא, יטיל הנשיא את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שצוין בבקשה.

אם יתברר כי קיים קושי עם כשרות חלק מהחתימות וכתוצאה מכך פחת מספר החתומים על הבקשה מ-61 חברי כנסת, הרי שהבקשה אינה עומדת עוד בתנאי סעיף 10 לחוק היסוד ולפיכך יראו את הבקשה כאילו לא הוגשה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.