רינה בת חדווה: עשרות קנאים חוסמים את ‘כיכר השבת’

כמה עשרות חרדים מחוגי הקנאים מפגינים כעת בכיכר השבת בירושלים, בשל מעצרה של רינה בת חדווה

 

כמה עשרות חרדים מחוגי הקנאים מפגינים כעת בכיכר השבת בירושלים, בשל מעצרה של רינה בת חדווה, בחורה חרדית שחזרה בתשובה שנכלאה בגין עריקות.

הציר סגור לתנועת תחבורה ציבורית, וסגור לסירוגין לתנועת רכב פרטי.

מומלץ לנהגים להשתמש בדרכים חלופיות.

שוטרי משטרת ישראל פועלים במקום.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. ר' איסר זלמן מלצר והרב בענגיס ושאר גדולים כתבו פסק מפורש על גיוס בנות "יהרג ועל יעבור" מי יוכל להגיד להם דיעות.....

  הנה דעת תורה האמיתי בענין אנשי הפשרה של זמנינו, וה”מה-יעשה’ניקעס” שחותכים מהתורה הק’, והאיסור החמור ליהנות ולקחת כסף מהציונים הארורים.

  כתוב באמרי חיים, שאסתר אמרה למרדכי הצדיק, כל אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה, ומרדכי שלח שליח לומר לה, אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו, והאמרי חיים מדייק בזה כמה דיוקים, ראשית כל הרי היה עוד י”א חודש עד זמן הגזירה ולמה היתה צריכה אסתר למסור נפשה עכשיו, הרי היא אמרה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלשים יום והרי מסתמא יבוא זמן שיקראו לה וכיון שעברו שלשים יום ולא קראו לה הרי כבר עבר הרבה זמן ולא יארך עוד הרבה זמן עד שיקראו לה וכשתכנס למלך אז תוכל לומר לו כל מה שצוה מרדכי שתאמר לו ולמה היתה צריכה לילך מיד ולסכן את נפשה?

  ומתרץ האמרי חיים בשם האפטער רב זי”ע, שדרך הטבע היא, כשאדם עושה טובה למישהו ובפרט שמציל את חייו, הוא נעשה מאד מקושר אליו מחמת הכרת הטוב, ומחמת זה הוא נעשה משוכנע ממנו וכל מה שאומר לו הוא מקבל עליו ומציית לו, ובמילא כל מה שאותו אדם משפיע עליו אחרי שיודע שעשה לו טובה גדולה כזו ובפרט שהציל את חייו הוא מקבל ממנו מה שאומר לו, ומרדכי הצדיק אמר כאן המצאה גדולה, שהרי יש עוד י”א חודש ומסתמא כבר ימצא כמה “מה-יעשה’ניקעס” שיכנסו למלך וילכו וישפיעו עליו שאי אפשר להרוג אומה שלמה כל כך הרבה יהודים, ויעשו פשרות ויוותרו על עבודה זו ועבודה זו, כגון שיתפללו רק חצי תפלה, וילמדו רק חצי היום, ואחר כך ילכו לעבוד ולסחור, ויעשו כל מיני פשרות כמו לגייס לצבא השמד רק 50% מבני ישיבות בתחלה וכו’ רח”ל, כמו שועד הישיבה עושים בפועל היום עם בני הישיבות ע”פ הדרכה של נציגי כנסת המינים רח”ל וכו’.

  ומה יהיה אז המציאות, שאותם האנשים שעושים הפשרות, הם יהיו אח”כ הבעלי בתים על כלל ישראל, כיון שכלל ישראל ידעו שאותם אנשים הם הצילו את חייהם, ובפועל הם יהיו משוכנעים לאותם העסקנים והמשתדלים, וחלילה וחס אז יצייתו כלל ישראל לכל מה שהם אומרים להם, וח”ו יתחילו אח”כ לעשות פשרות בכל היהדות ובכל העבודת השם, וחלילה וחס ילך כל התורה כולה לטמיון.

  ומרדכי הצדיק אמר “לא”, אי אפשר לחכות יותר אפילו יום אחד, כי אפשר יבואו אותם ה”מה-יעשה’ניקעס” אנשי הפשרה, וירצו לחתוך חתיכות מהתורה, וזה אסור להיות, ומוכרחים מיד באותו היום למסור הנפש לפני שיגיע מישהו אחר מאותם ה”חברה” שיכולים לעשות פשרות בכל עבודת השם.

  וזהו מה שאמר מרדכי הצדיק לאסתר המלכה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, מה הפירוש אחר, אחר זה הסטרא אחרא, שיבואו אנשים כאלו שבאים מהסטרא אחרא, שאינם צריכים את התורה, ועושים פשרות, ואז יהיה ואת ובית אביך תאבדו, שכל היהדות ירד לטמיון, שחלילה לא ישאר כלום מכל היהדות, כי באם יעשו פשרות על התורה ירד הכל לטמיון.

  ועל כן צוה מרדכי לאסתר שתלך מיד ותמסור את נפשה ולא לחכות אפילו יום אחד, ומרדכי אמר לאסתר שאם אנו שנינו נעשה את הצלת כלל ישראל, יימשכו הכלל ישראל אחר כוחנו, ואנו נביא לכלל ישראל בחזרה את כח התורה וכח הקדושה בלי שום פשרות!!! ורק כך ישאר שהכלל ישראל יחזיקו עצמם הלאה, וימשיכו להתחזק בכל הכחות, שחלילה וחס לא ייחלשו כוחות הקדושה מהכלל ישראל. וזה היה העצה של מרדכי הצדיק שלא לחכות אפילו יום אחד, פן יקדמו ויגיעו חלילה מאותם ה”חברה”, וחלילה וחס הם ייעשו הבעלי בתים של כלל ישראל.

  ואכן, כך היה בתחלה כשהציונים הגיעו לארץ ישראל, היה להם הרבה כסף, כי היצה”ר שולח להם כסף בהרחבה, ואצלינו חסר כסף, אבל כל אלו הרשעים יש להם די כסף, ולולי שהיה לנו אז את הגאון הצדיק ר’ יוסף חיים זאנענפעלד זצוק”ל, ביחד עם כל אלו הצדיקים מחוץ לארץ, וגם הגאון הרגאטשובער זצוק”ל ועוד ועוד ועוד, וכן כל אלו הצדיקים כאן בארץ ישראל, שעמדו כולם כחומת ברזל, שלא לקחת מהציונים העמלקים ולא ליהנות כלום מכל אלו הרשעים, לה היה נשאר כלום מתורתינו הקדושה, ורק בגלל הצדיקים הנ”ל וכו’ נשאר כלל ישראל עם כל הכוחות וכל העבודות שציונו הקב”ה, וכך היה אפשר לבנות הייליגע דורות, וכך אפשר לחזק את כל יסודות הכלל ישראל.

  וחלילה וחס באם הרשעים הללו היה להם היד העליונה והיו משפיעים לחרדים כסף, חלילה וחס לא היה נשאר זכר מכל האידישקייט, ואין אנו יודעים מה היה נעשה על ידי זה, כי זה היה אחר השואה, ורוב כלל ישראל מאירופה הלכו נעבעך לטמיון, ורק מעט מהיהודים שהתגוררו כאן בארץ ישראל נשארו חרדים לד’ ותורתו.

  כי אמריקה היתה אז מאד מאדערניט, ולא היה באמריקה רוח החיים היהודי, רוח התורה, והמקום היחידי בעולם שנשאר זכר מאידישקייט, היה אז בארץ ישראל, ואז עמד הגאון מהרי”צ דושינסקיא זצוק”ל ביחד עם הגאון הלוחם מלחמת השם ית’ ר’ משה בלויא זצוק”ל, והרב מבריסק זצוק”ל ועוד כמה מגדולי ישראל, שחלילה וחס “לא יקחו כלום” מהכוחות הרע של הציונים המסיונרים הטמאים הכופרים בד’ ובתורתו ממש, [וכהיום רואים בחוש: שכל אלו הנציגים מהכנסת הם כופרים גמורים בקב”ה, אפי’ אלו הנציגים מיהדות התורה, ומניגיהם הם כופרים גמורים וד”ל] וככה בגלל שלא לקחו מהם הם הצילו את כלל ישראל מהשמד של הציונים, שהיו יכולים להחזיק עצמם בס”ד באידישקייט הנכונה , ולהמשיך בכל הקדושה ובכל העבודה של כלל ישראל.

  וגם הגאון מהרי”צ דושינסקיא זצוק”ל היה הלוחם עבור דברים אלו בזמן שהוא היה הגאב”ד בירושלים עיה”ק ת”ו, שהיה לוחם בלי הפסק עבור, שלא להסכים לשום פשרות בכלל ישראל, עם הציונים הרשעים המשומדים, שבכח זה שלו יעשו פשרות יוכלו כלל ישראל להחזיק עצמם, אך ורק בדרך התורה הקדושה, עד ועד בכלל משיח צדקנו בב”א.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב