רעידת האדמה בתוך הפלג • כל הגרסאות

קבוצה של עסקנים וקבוצת הורים החליטו בחודש האחרון לבצע הפיכה בת”ת תפארת יעקב בירושלים בהנהלתו של הרב אליהו טומבק. בפלג הירושלמי חששו לפילוג, אך בסוף החודש התמונה הולכת ומתבהרת – כל הגרסאות

כמה שנים לאחר שהפלג הירושלמי פרשו מהרוב הליטאי, מתחולל בימים אלו מאבק שליטה חסר תקדים שישפיע בעתיד על המשך צעדי המאבק של הפלג הירושלמי מול המשטרה והמדינה בסוגיות רבות. בראש המאבק ניצבים שני מחנות, מתונים מול הקיצוניים יותר שמבקש להמשיך במאבקים ביתר שאת ולהחריף את הצעדים מול המדינה.

הכל החל כאשר קבוצה של עסקנים וקבוצת הורים החליטו בחודש האחרון לבצע הפיכה בת”ת תפארת יעקב בירושלים בהנהלתו של הרב אליהו טומבק. לדברי אותם הורים, נקעה נפשם מהתנהלות ההנהלה בכל המישורים. מנגד, מנהל החיידר טוען כי אותם הורים פלשו שלא כחוק לחיידר וגזלו את כבשת הרש, כל המלמדים פרשו לחיידר החדש, וכיום קבוצה של הורים נותרו עימו ללא מסגרת, בעוד חלק נוסף הקים מסגרת חדשה. לדבריו,”אותו מחנה מחריב כל חלקה טובה שבנה ר’ שמואל ובכך מפרק את הפלג הירושלמי שהופך למתון”.

לעת עתה, המאבק עשוי לחלחל למוסדות נוספים של הפלג הירושלמי שמצויים בחלקם תחת שליטתו של טומבק, ומכיוון שכך, המאבק עשוי להתפתח ולהחריף בכל המישורים ולהשפיע על המשך דרכי המאבק של הפלג.

גורם בפלג הירושלמי מסביר לנו כי מדובר בפרשת קו המים שבה נאלצו רוב רבני הפלג הירושלמי להיפרד מהזרמים הקיצוניים שחברו אל הפלג עם הקמת עיתון ‘הפלס’, בהם צעלמרס’, קנאים, ואף אחד מרבני כת השאלים שהצטרף אל הפלגים הקיצונים. “היה פה שינוי דרסטי”, מסביר לנו גורם בפלג את פשר הסיפור שיצא מכלל פרופורציה. “היו פה גורמים קיצוניים שהתסיסו והביאו את הפלג לרגעים לא נעימים אשר שימשו את מבקשי רעתנו, כך למשל הם הפגינו כנגד גיוס בנות – דבר שר’ שמואל כלל לא ביקש, ואף תמכו בנטורי קרתא שנחשבים לקיצוניים”.  לדבריו, “בחודש האחרון הולך ומתעצב דמותו החדשה של הפלג הירושלמי שהתמתן -וממשיך לשמור על הגחלת כפי שהתווה מרן ראש הישיבה – אך ללא הגורמים הקיצוניים שהסבו לנו נזקים”.

לטענת מנהל החיידר, חלק מההורים ממשיכים לשלוח את ילדיהם ללמוד בתפארת יעקב, חלק אחר משאירים את הילדים בבית עד שיתבהרו הענינים וחלק נוסף שולחים את ילדיהם למסגרות מאולתרות שהוקמו בחופזה ע”י ההורים הפורשים.

גורמים בכירים בפלג הירושלמי טוענים כי כל המאבק החל לאחר שורה של אירועים וסיפורים שאירוע בין כותלי החיידר שגרמו להם לבצע את הצעד, בין היתר, אי הסכמה בין רבני הפלג על חלוקת הכספים וחילוקי דעות בין מנהל החיידר לרבנים בפלג – הם החליטו לעזוב את החיידר, ולפרוש בקול תרועה רמה. לדבריהם, רוב רבני הפלג הירושלמי מצדדים בעמדתם, וכי “רוב ההורים הולכים איתם”, וכי “טומבק נשאר עם קבוצה קטנה של הורים -ללא מלמדים”. לטענתם, הגרב”ש דייטש אינו מתערבב כלל בסיכסוך וגם כן עיתון הפלס מעדיף שלא להעצים את הפרשה מחשש לפילוג.

לטענתם, תמיכתם של חלק מרבני הפלג הירושלמי בטומבק נובעת מעצם המהלך שנעשה שלא כדין, לדבריהם, ישנם רבנים בפלג שרוב הציבור אינם נוהה אחריהם, גורמים בפלג טוענים כי הרב טומבק התנגד בשעתו למצ’ינג המפורסם שהניב עשרות מיליונים ל’יזכור אהבתו’ של הפלג -ורק אחר כך ביקש עזרה כספית עבור מוסדותיו, אלא שחלק מרבני הפלג שפיקחו על חלוקת הכספים לא מיהרו להזרים לו תקציבים לאור מצבם העגום של יתר הרשתות וחילוקי דעות שנתגלעו בין הצדדים על אופי ניהול המוסדות.

בין התומכים בפורשים נמנים: הגר”ע אוירבך והגרב”א דייטש, הגרב”ש דייטש הגר”מ שמידע ועוד שורה של רבנים, כמו כן,הרב אברהם טריגר שעמד בעבר בראש מערכת ההטרדות ערק למחנה הרוב.

מנגד, הרב טומבק סירב להתייחס לטענות שהעלו בפלג והעלה טענה שבשל סירובו ליטול הקצאה מעיריית ירושלים, מחשש לקבלת טובות הנאה מהמדינה – החל המאבק.

ביום ראשון בשבוע שעבר, התקיימה בירושלים עצרת תפילה ומחאה בהשתתפות חלק מזקני רבני הפלג הירושלמי שנשאו דברים למען ת”ת תפארת יעקב. לטענת מנהל הת”ת הרב אליהו טומבק, הוא לא הסכים לקבל את ההקצאה שסדרו עבורו, ההורים דרשו ממנו לקבל את הגר”א דויטש מרבני ישיבת פוניבז כנשיא הת”ת, הרב טומבק מצידו טוען כי אין באפשרותו לקבל את ההקצאה המחייבת קבלת רישיון ופיקוח של המחוז החרדי במשרד החינוך דבר הנוגד את כל מהותו של הת”ת שהוקם ע”י מרן הגר”ש אויערבאך זצוק”ל בהתנתקות מוחלטת מתקציבי הממשלה והתערבותה בתכני החינוך, בנוגע לנשיאות הת”ת טוען טומבק לקבוצת הפורשים כי ידוע לכל שהת”ת נמצא בנשיאות זקן רבני הפלג הגאב”ד הגר”צ פרידמן שליט”א ולא יתכן שהורים יבקשו להדיח את נשיא הת”ת.

לטענת טומבק, הוא זוכה לתמיכתם של הגר”צ פרידמן ועימו רוב ראשי הישיבות של הפלג שכתבו עבורו מכתב תמיכה ובו פסקו כי אין להורים שביטלו שכר לימוד זכות לשלוח את ילדיהם לת”ת, על מכתב התמיכה בתפארת יעקב חתמו הגאב”ד הגר”צ פרידמן, ראש ישיבת פוניבז הגר”ש מרקוביץ, ראש ישיבת בית מאיר הגר”צ רוטברג, ראש ישיבת כנסת יצחק בחדרה הגר”י ארנברג, ראש ישיבת בית דוד הגר”צ שנקר, וכן הגרב”צ בורדיאנסקי מראשי ישיבת קול תורה. ובמכתב נוסף עליו חתמו זקני רבני הפלג מרן הגר”י קלמנוביץ שליט”א ונשיא הת”ת הגאב”ד הגר”צ פרידמן שליט”א הזהירו הרבנים את הפורשים כי “חמור מאוד לעשות שום התגרות כנגד הת”ת תפארת יעקב, וכידוע כל מה שמפרסמים כנגדו ובגנותו, הכל בנוי על שקרים והוצאת שם רע, ועל ידי שכירי חרב הם מפיחים כזבים ובדותות לכל עבר, ומי שמסייע לזה לא יצא נקי, ומידה כנגד מידה לא בטלה, וע”כ ח”ו ח”ו להצטרף להורצים להיות מחריבי המקדש מעט רח”ל. ואיך לא יחששו להיות כופרים בטובתו של המנהל הדגול ואיככה לא יחרדו פן יקוים בהם ח”ו מאמר הכתוב’משיב רעה מתחת טובה לא תמוש רעה מביתו’ רח”ל.”

מאידך קבוצת העסקנים הנאבקים בתפארת יעקב זכו למכתב תמיכה של הגאונים ר’ אשר דויטש שליט”א מרבני ישיבת פוניבז ור’ עזריאל אויערבאך שליט”א מרבני שכונת בית וגן בירושלים.

מרן גאב”ד בד”צ מסורת הגר”צ פרידמן אמר במשאו: במוצ”ש שבת שעבר נכנס אלי אברך והזמין אותי לבוא ולראות מחזה מיוחד במינו כיצד חמשת ילדיו שלומדים ב’תפארת יעקב’ לומדים בבית במוצ”ש בהתמדה בחשק ובשמחה, זה “תפארת יעקב” אין דבר כזה בעולם, מקדש מעט, ממש “מקדש ד’ כוננו ידיך”, איזה חינוך איזה קדושה, השתוקקות לתורה, כבר בגיל צעיר גיל של חיידר, , אשרי עין ראתה אלה, אשרי יולדתו. ואת זה הולכים להחריב עכשיו, זה ממש חורבן המקדש, איך אפשר להכיל את זה, חורבן המקדש מול העיניים, חורבן המקדש, בשביל מה? כתוב בחורבן בית המקדש “אשקא דריספק חרוב ביתא” ביהמ”ק נחרב בשביל גלגל של מרכבה, היום גם את הסיבה הזו אין, אין כלום, אין שום סיבה, אני חקרתי ובדקתי היו אצלי משלחות מכל הסוגים ומכל המינים, שאלתי מה אתם רוצים בדיוק, זה אומר בכה וזה אומר בכה, מה שזה אומר זה לא אומר, ומה שזה אומר זה לא אומר, אין כלום לא היה שום דבר בדברים האלה, אפס, לא שמעתי שום טענה ושום תלונה רצינית, הורסים את המקדש מעט בשביל כלום, אין סיבה אין כלום, אין כלום, אני אומר לכם אחרי חקירות ודרישות מכל הצדדים באחריות מלאה, מה נאמר ומה נדבר, איך אפשר, בזמן שהיהדות החרדית נמצאת בשואה רוחנית, מצב איום ונורא, סיכון עצום עוד חודשיים הם צריכים להחליט על גיוס על הכל, אנחנו צריכים להתאחד ולהלחם, והם הולכים וממציאים מתחת לאדמה כל מיני דברים בשביל לעשות מחלוקות בלי סיבה, ממש שנאת חינם, מה זה צריך להיות, אי אפשר להסביר את זה, אין לי הרבה מה להאריך הדברים מובנים מאליהם לא נמצא שום פגם בהנהגה של הרב אליהו טומבק תמיד יש טענות בכל מקום בעולם אבל משהו רציני שום דבר, אין לי הסבר לזה. אני רוצה לחזק את המנהל הרה”ג ר’ אליהו טומבק ואת כל הצוות שנאמן לו הוא הקים מוסד של פלא כמו שדברנו, אני מאד מקוה שלא ישבר מהמצב הזה וימשיך ברוב עוז וברוב תוקף עם כאלה מוסדות תבוא הישועה. אם אנחנו נכנע לכל מיני טענות שוא ומדוחים לאן נגיע, למקום הכי גרוע. אני מקוה בעז”ה שימשיך בדרך הזאת שהמנהל ימשיך להקים עוד ועוד מוסדות לא ישים לב לכל ההפרעות. אם נמשיך בעז”ה הקב”ה יעזור שרק נתגבר על כל השונאים החיצוניים והפנימיים מכל הצדדים.

בשבוע שעבר, בביתו של הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, (שנחשב נייטרלי בפרשה) נאספו קבוצה מתלמידיו הקרובים, לדון על המחלוקת וקרא לאנשי הפלג שלא לגרום למחלוקת פנימית “כל ויכוח וחילוקי דעות, בפרטים כאלו ואחרים בתוככי ציבור בני התורה למרות חשיבותם, בוודאי שאין להופכו לעניין כלל ציבורי, וזאת מהסיבה שאם הדבר מאיים על שלמות התנועה ועל איגוד ציבור בני התורה, הרי שהוא מעמיד בסכנה את כל שמירת מסורת התורה וקיום הציבור”.

“בלא קיומו של הציבור, או בהחלשתו – בפירוד ובחילוקי דעות בין כלל הציבור, בהעדר תנועה חזקה של ציבור שעומד על המשמר ומראה לכלל את דרך הדורות אשר ילכו בה, המשמעות הינה נזק וחורבן לכלל היהדות”.כן קרא לצדדים “לא לתת לויכוח לחרוג מגבולותיו אסור בשום אופן להחליש ולפגוע בכלל הציבור “נושא שקשור לכמות מסוימת של הציבור, אסור לו להשליך על כלל המוני בני התנועה”.

האם המאבק בין הפלגים יוביל לכך שהפלג יתפרק? ולאן בדיוק ינהרו רוב בסופו של יום רוב ומניין בניו של אנשי הפלג הירושלמי, סביר להניח כי בהפגנות הבאות נוכל לדעת תשובות ברורות יותר.

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הבעיה היא שועד הישיבות לא עוזר מספיק!!! בהרבה מקרים ועבדכם הנאמן אחד מהם. היתה לי בעיה עם הצבא פניתי לועד אמרו לי חכה בסבלנות ונעזור לך כך במשך כשנתיים כאשר כשאני מתקשר לועד הם צועקים אלי שאני לא צריך להתקשר והם כבר יעזרו לי ואין צורך סתם להטרידם היום למעלה משנתיים אחרי שפניתי אליהם אני עדיין באותו מצב מבין שא"א לצפות מההם מכלום כאשר אם אני איעצר ע"י שוטר אשב לפחות חודשיים בכלא [וניסיתי להפעיל קשרים גם ע"י אבא שלי הקשור לר' משה הלל גם הלכתי פעמיים לר' דוד כהן שידבר בשבילי ולר"י שלי במיר שיעזרו לי כולם פנו אליהם ושומעים מהם תשובה דומה למה שאני שומע שיחכה בסלנות ונעזור לו... אני לא מבין איך גדולי ישראל נותנים להם שליטה בלעדית על הנושא, הם כת של שמד.

  הבעיה שועד הישיבות לא עוזר מספיק!!! בהרבה מקרים ועבדכם הנאמן אחד מהם. היתה לי בעיה עם הצבא פניתי לועד אמרו לי חכה בסבלנות ונעזור לך כך במשך כשנתיים כאשר כשאני מתקשר לועד הם צועקים אלי שאני לא צריך להתקשר והם כבר יעזרו לי ואין צורך סתם להטרידם היום למעלה משנתיים אחרי שפניתי אליהם אני עדיין באותו מצב מבין שא”א לצפות מההם מכלום כאשר אם אני איעצר ע”י שוטר אשב לפחות חודשיים בכלא [וניסיתי להפעיל קשרים גם ע”י אבא שלי הקשור לר’ משה הלל גם הלכתי פעמיים לר’ דוד כהן שידבר בשבילי ולר”י שלי במיר שיעזרו לי כולם פנו אליהם ושומעים מהם תשובה דומה למה שאני שומע שיחכה בסלנות ונעזור לו…

  אני לא מבין איך גדולי ישראל נותנים להם שליטה בלעדית על הנושא, הם כת של שמד.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. כאו"א באשר הוא שם יתפלל מקירות לבו לישועה גדולה בהתגלות כבוד שמים בביאת משיח צדקנו ופדות נפשנו בב"א.

  היום ראיתי זקן מופלג בגיל 102 באיצקוביץ-בני ברק, שבא לבד לתפלת המנחה בלי שלייקס, שאלתי אותו אהרלה [איפה הסומך נופלים “השלייקס” שלך?] אתה לא מפחד שיפול לך המכנס פה בבית הכנסת באמצע קדושה וכדומה???…. אהרלה הזקן שליט”א ענה לי: ר’ חיים אמר בבני ברק לא יפול כלום…

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב