רק 27 אלף ישראלים נוספו למקבלי השכר ביולי

משכורת הנטו הממוצעת ירדה ב-5.7% ל- 7,457.45 ₪

מנתוני חברת מס”ב (מרכז סליקה בנקאי), המפעילה את המערכת הלאומית המרכזית להעברת תשלומים בישראל, עולה כי תשלומי המשכורות בגין חודש יולי מעידים כי ההתאוששות במשק הישראלי ממשבר הקורונה נבלמה, וכמעט נעצרה לחלוטין, לעומת החודשים הקודמים. מנתוני העברת “משכורות הנטו”, מבחינת כמות מקבלי המשכורות והסכום הכולל של המשכורות ששולמו, נמוכים בהיקף של כ-6.7% (כ-250 אלף איש) לעומת חודש פברואר 2020 שלפני פרוץ משבר הקורונה.

בהשוואה לנתוני העברת המשכורות בגין חודש יוני השנה עולה כי כמות המשכורות נטו ששולמו בחודש יולי עלתה בשיעור קל בלבד של 0.8% לעומת החודש הקודם. בין ה-20 ביולי ל-10 באוגוסט הועברו על ידי תשתית התשלומים של מס”ב כמות של 3.39 מיליון משכורות, לעומת נתון של 3.37 מיליון משכורות שהועברו בגין משכורת חודש יוני. מדובר על עלייה של פחות מ-27 אלף איש בהשוואה לחודש הקודם. בגין משכורת ינואר, שלפני משבר הקורונה, הועברו משכורות ל-3.64 מיליון ישראלים. בחודש אפריל הועברו משכורות ל-2.98 מיליון ישראלים בלבד. ביולי 2019 הועברו תשלומי שכר ל-3.52 מיליון ישראלים.

בחודש הקודם התווספו דמי הבראה למשכורות בחלק גדול מהמשק. לכן היקף תשלומי השכר בגין חודש יולי ירד בשיעור של 5.7% ועמד על סכום כולל של 25.31 מיליארד ₪ לעומת סכום כולל של 26.85 מיליארד ₪ ששולמו בגין משכורת יוני. מדובר על ירידה של של 1.54 מיליארד ₪ לעומת הסכום שהועבר (בין התאריכים 20 ביוני ל-10 ביולי) בגין משכורת חודש יוני. בגין משכורת חודש ינואר השנה הועברו תשלומי שכר בהיקף כולל של 25.56 מיליארד ₪ ובאפריל היקף תשלומי השכר עמד על 21.75 מיליארד ש”ח. ביולי 2019 סכום תשלומי השכר הגיע ל-25.69 מיליארד ₪.

שכר הנטו הממוצע ששולם בגין משכורת יולי ירד בשיעור של 5.7% לעומת השכר הממוצע ששולם בגין משכורת יוני. בחודש יולי עמדה משכורת הנטו הממוצעת על סכום של 7,457.45 ₪ לעומת סכום ממוצע למשכורת של 7,974.39 ₪ בחודש הקודם. שכר הנטו הממוצע בגין חודש מאי עמד על 7,051.59 ₪ במאי, ובאפריל היה סכום של 7,286.72 ₪ למשכורת נטו ממוצעת. במשכורת ששולמה בגין חודש פברואר, שהוא החודש האחרון ללא השפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי, עמדה משכורת הנטו הממוצעת על סכום של 7,269.7 ₪. שכר הנטו הממוצע ביולי 2019 עמד על 7,296.77 ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.