רשות החשמל מפרסמת את הסכם הפשרה של חברת החשמל בעניין החוב המצרי

רשות החשמל מפרסמת היום החלטה ראשונית ולא מחייבת בנושא הסכם הפשרה של חברת החשמל בעניין גביית החוב המצרי. החלטת הרשות התקבלה לאחר פניית החברה בינואר 2019, במסגרתה סיפקה החברה מספר חוות דעת וביקשה הכרה מוקדמת (פרה-רולינג) של הרשות בהסכם המתגבש.

מליאת רשות החשמל החליטה שלא להעניק פרה רולינג מחייב. עמדה סופית בעניין תתקבל לאחר בחינה מעמיקה של מכלול ההליכים שקיימה החברה לצורך גביית החוב, תוך וידוא שההסדר הוא לרווחתם של צרכני החשמל, ולאחר קיומו של שימוע ציבורי.

לבקשת החברה, דנה מליאת הרשות בהסכם בהתבסס על מצגי החברה בלבד. המליאה קבעה באופן ראשוני כי על בסיס מצגי החברה ועל פני הדברים, היא מתרשמת שהחברה פעלה לפי מיטב יכולתה והכלים שעמדו לרשותה לקראת החתימה על הסכם הפשרה. לצד אמירה כללית זו, הרשות העירה כבר בשלב מקדמי זה מספר הערות עקרוניות המתייחסות לגוף ההסכם.

לבקשת חברת החשמל, בהתאם לקבוע בסעיף 36 לחוק משק החשמל, קבעה הרשות שההחלטה לא תפורסם עד למועד החתימה על הסכם הפשרה ולאחר פרסום דיווח מיידי בגין החתימה, וזאת לאחר שהשתכנעה שפרסום ההחלטה לפני כן, יהיה בו כדי לסכל את החתימה על הסכם הפשרה. הרשות מפרסמת היום את החלטתה לאחר שחברת החשמל פרסמה דיווח מיידי בעניין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.