רשות מקומית תהיה מוסמכת לפטור מארנונה מוסד המתנדב לשירות הציבור

בהתאם לקריטריונים המפורטים ומעבירה את ההמלצה לממונה על המחוז שבתחומו היא מצויה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (סמכות הרשות המקומית לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור), התשע”ח-2018 של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי כנסת

מוצע לקבוע שרשות מקומית תהיה מוסמכת לפטור מוסד המתנדב לשירות הציבור מתשלום דמי ארנונה במקום שר הפנים.

בדברי ההסבר נכתב: “סעיף 5(י) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (קובע כי שר הפנים רשאי לפטור ‘מוסד מתנדב לשירות הציבור’ מתשלום דמי ארנונה. כדי לעמוד בהגדרה זו גובשה רשימת קריטריונים מצטברים שבהם חייב לעמוד המוסד המבקש את הפטור. סמכות שר הפנים כאמור הואצלה לממונים על המחוז. כך, מוסד שמעוניין בקבלת פטור מארנונה ועומד בכל הקריטריונים הנדרשים, נדרש לפנות בבקשה לרשות המקומית שהוא פועל בתחומה ונוסף על כך להעביר העתק מן הבקשה גם לממונה על המחוז שבתחומו מצוי הנכס בגינו מבוקש הפטור כאמור. הרשות (ועדת התמיכות), בוחנת את הבקשה ומחליטה על המלצתה לפטור, בהתאם לקריטריונים המפורטים ומעבירה את ההמלצה לממונה על המחוז שבתחומו היא מצויה. הממונה מחליט אם לאשר את הפטור לאור המלצת הרשות. בפרקטיקה, הממונה מהווה ‘חותמת גומי’ נוכח “אימוץ עיוור” שלו את בחינת הרשות לגבי הקריטריונים והחלטתה.

בנושא חשוב וראוי זה מוטב לתת למוסד המתנדב לשירות הציבור להשקיע את מיטב זמנו במהות ולאפשר לרשות שבלאו הכי בוחנת את הבקשות המובאות בפניה, ממליצה על מתן הפטור, המלצה שבפועל מהווה שיקול מרכזי בקבלת ההחלטה בידי הממונה על המחוז, לעשות זאת בעצמה ללא הליך נוסף ומיותר של המוסד המתנדב, הרשות ומוסדות המדינה הנוספים. ”

ח”כ מלכיאלי: לצערנו המדינה לא הצליחה להגיע לכל המקומות שהמגזר השלישי מגיע ולעמותות יש חלק חשוב בזה. על מי שהתעסק עם עמותות יודע שההליך מהגשת בקשה ועד קבלת פטור, יכול לקחת שנתיים וככה עמותות קורסות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.