שב”א מדווחת לראשונה:ההכנסות במחצית הראשונה הסתכמו בכ-40 מיליון שקל, גידול של 21% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד;

חברת שרותי בנק אוטומטיים (“שב”א”), המפעילה את מערכת הסליקה המרכזית של כרטיסי האשראי בישראל, פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2019.

ההכנסות במחצית הראשונה של 2019, הסתכמו בכ-39.7 מיליון שקל, צמיחה של כ- 21% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מחיוב חברות כרטיסי האשראי בגין מסופים מחוברים ומגידול בכמות עסקאות חיוב שבוצעו מול כל חברות כרטיסי האשראי. במחצית הראשונה של 2019 בוצעו כ- 794 מיליון עסקאות חיוב, צמיחה של כ- 9% בהשוואה לכמות עסקאות החיוב בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2019 הסתכם בכ-16.3 מיליון שקל, עלייה של כ- 60% בהשוואה לרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של 2019 הסתכם הרווח התפעולי בכ-8.6 מיליון ש”ח, גידול של כ- 46% בהשוואה לרווח התפעולי ברבעון השני של 2018, שעמד על כ- 5.8 מיליון שקל.
הכנסות המימון נטו במחצית הראשונה של 2019 עמדו על כ- 4.2 מיליון שקל, וזאת ביחס להוצאות מימון של כ- 0.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יתרות המזומנים של החברה מושקעות בעיקר באגרות חוב של ממשלת ישראל, והכנסות המימון נובעות מהשפעת התנודתיות והעליות בשוק ההון במהלך התקופה, לעומת ירידות בשוק ההון בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של 2019 עלה לכ-16 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח של כ- 7.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי
בכ- 7.8 מיליון שקל, וזאת ביחס לרווח נקי של כ- 4.9 מיליון שקל ברבעון השני של 2018.
ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-30 ביוני 2019, הסתכם בכ -148 מיליון שקל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.