שיא ביקושים לגז טבעי במשק, עלייה של 16% בערך מאגר לוויתן

דלק קידוחים פרסמה לפני זמן קצר את דוחותיה השנתיים לשנת 2018.
רווחי השותפות לשנה זו עמדו על כ- 277 מיליון דולר, לעומת כ-250 מיליון דולר אשתקד, וזאת בנטרול רווח של כ- 567 מיליון דולר שנרשם אשתקד בגין מכירת 9.25% מאחזקות השותפות במאגר תמר ל”תמר פטרוליום” – עלייה של כ-10%.
בניכוי תמלוגים, רשמה השותפות הכנסות של כ- 367 מיליון דולר בשנת 2018, לעומת הכנסות, בניכוי תמלוגים, של כ- 421.7 מיליון דולר ב- 2017, כאשר הפער נובע מצמצום אחזקותיה של דלק קידוחים במאגר תמר, בהמשך להשלמת המכירה ל”תמר פטרוליום”.
במהלך 2018 שילמו שותפי תמר למדינה תמלוגים בסך כולל של כ-840 מיליון שקלים. חלקה של דלק קידוחים בתשלום עמד על כ-185 מיליון שקלים.
מאז תחילת ההפקה במאגר תמר שולמו למדינה תמלוגים בשיעור של כ- 4.3 מיליארד ש”ח.
יצויין כי החל מהשנה הבאה צפויים שותפי תמר להתחיל בתשלום היטל ששנסקי אשר יעלה באופן דרמטי את היקף הכנסות המדינה מהמאגר.

עלייה בביקושים לגז טבעי
שנת 2018 נרשמה כשנת-שיא בצריכת גז טבעי במשק הישראלי בכלל וממאגר תמר בפרט (שנה רביעית ברציפות), ובמהלכה נרשמה עלייה של כ BCM- 0.6 במכירות הגז מתמר, אשר הסתכמו בכ BCM- 10.3.
בצירוף ההפקה מפרויקט ים תטיס מכרה השותפות, יחד עם שותפיה במאגרים, כ –BCM 10.44.
כלל צריכת הגז הטבעי במשק הישראלי בשנת 2018 עמדה על כ- BCM 11 לעומת כ- BCM 10.4 בשנת 2017 – עלייה של כ-5.5%.
ההערכה היא כי הביקוש בשוק המקומי ימשיך לצמוח גם בשנים הבאות, בין היתר לאור התקדמות בנייתם של פרוייקטים מבוססי גז טבעי (דוגמת תחנות כח ותחנות דלק מבוססות גז טבעי דחוס), המעבר ההדרגתי לתחבורה מבוססת גז טבעי, והמשך מדיניות הפחתת השימוש בפחם ומזוט.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.