שיא בשיעור התעסוקה בישראל

שנת 2020 צפויה להיפתח עם מומנטום של צמיחה גבוהה. האינדיקאטורים הכלכליים שהתפרסמו עד כה לרבעון הרביעי של השנה נראים טוב יותר מאלו של רבעון קודם. הייצור התעשייתי עלה בחודשים אוגוסט-אוקטובר בשיעור שנתי של 5.7%, עלייה המיוחסת רובה ככולה לענפי ההי-טק. מדד מנהלי הרכש לענף התעשייה של בנק הפועלים מצביע אף הוא על התרחבות בפעילות מזה שלושה חודשים. הפדיון בענפי המשק עלה בחודשים אלו בשיעור שנתי של 3.9%. ירידה בסיכונים הפוליטיים בעולם, משפיעה לחיוב על ענף התעשייה, וראינו שיפור בנתוני התעשייה גם במדינות נוספות. כמו כן הריבית הנמוכה, ועליות השערים המתמשכות בשווקים הפיננסיים מקרינים לחיוב על אמון הצרכנים ועל הצריכה הפרטית. ההאצה בפעילות הכלכלית מרשימה נוכח מאמצי הממשלה לבלום את צד ההוצאות בתקציב בחודשים האחרונים. המדיניות הפיסקאלית צפויה להיות מרסנת בשנה הבאה – בחצייה הראשון בגלל מגבלת ההוצאות, ובחצייה השני, בהנחה שתהיה ממשלה עד אז, יתקבלו כנראה החלטות לקיצוצי תקציב והעלאות מסים. אנו מניחים לכן שנראה מגמה של האטה קלה בצמיחה במהלך 2020, אולם לא כזו שתביא לתפנית שלילית בשוק העבודה.

שנת 2020 נפתחת עם שוק עבודה הדוק ושיא בשיעור התעסוקה. מספר המועסקים גדל בקצב שנתי מהיר של כ- 4.5% בחודשים ספטמבר-נובמבר. שיעור האבטלה עלה בחודש נובמבר ל-3.9% מ-3.5% חודש קודם לכן, אולם עלייה זו נובעת כולה מעלייה בשיעור ההשתתפות. אם בוחנים את האוכלוסייה בגילאים 25-64 ניתן לראות ששיעור התעסוקה בה (מועסקים מכלל האוכלוסייה בקבוצת הגיל) הגיע לשיא של 78.3% בחודש נובמבר, לעומת 77.5% בממוצע ב- 2018 ו-77.1% ב-2017.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.