“שימוש תלמידי חכמים – תנאי לגדול בתורה”

רב הקהילה החרדית בחיפה הגאון רבי יוסף יחיאל במברגר שליט”א בביקור בישיבת ‘בני יששכר בחדרה’: “שימוש תלמידי חכמים-תנאי לגדול בתורה”

ביקור רב רושם בישיבת ‘בני יששכר’ בחדרה: רבה של הקהילה החרדית בחיפה הגאון רבי יוסף יחיאל במברגר שליט”א, הגיע השבוע לישיבת ‘בני יששכר’ על מנת לשוחח בלימוד עם בני הישיבה ולמסור בפניהם שיחה מוסרית. הרב במברגר התפעל מרמתם הלימודית הגבוהה של בני הישיבה, והשקיעות של התלמידים בעיון הסוגיות. “ממראה פניהם ניתן לראות שמגדלים פה תלמידי חכמים” אמר רבה של הקהילה החרדית בחיפה.

בשיחה שנשא בפני בני הישיבה, הדגיש הרב במברגר את החשיבות של שימוש תלמידי חכמים, כתנאי לגידול בתורה: “אי אפשר לגדול בתורה ולהיות גדולי תורה, בלי לשמש תלמידי חכמים, ולצקת מים על ידיהם של גדולי וחכמי הדור”, הדגיש הרב. “אם באילנות יש מלאכים שאומרים לו גדל, על אחת כמה וכמה, אנו בני תורה יש מלאך שעומד עלינו ואומר גדל. ולכן אנחנו אומרים אשרי מי שגדל בתורה, שכל רגע ורגע וכל שבוע ושנה הוא הולך וגדל וצומח לאילן גדול להיות תלמיד חכם אמתי”.

הגאון רבי יוסף יחיאל במברגר שליט”א הסביר שחלוקת השיעורים בישיבות הקדושות, נועדה לאפשר בית גידול מיוחד לכל תלמיד לפי הגיל שלו ולפי רמתו המתאימה. לאחר השיחה המפעימה, שוחח רבה של הקהילה החרדית בחיפה, עם רבני הישיבה- ראש ישיבה הגאון רבי ניסים מסלטון שליט”א והמנהל הרוחני הגאון רבי דב צביאלי שליט”א, ושח בפניהם את התרשמותו מהתלמידים שניכר עליהם שכל שאיפתם ומטרתם היא לגדול לתלמידי חכמים, וכי הישיבה היא מקום גידול ראוי לתורה ויראת ד’.  רבני הישיבה הודו לגאון שליט”א, על שפינה מזמנו לטובת חיזוק תלמידי הישיבה בתורה ויראת שמים.

בימים אלו מסכים בישיבת ‘בני יששכר’ את הרישום המוצלח לישיבה, שהפכה לשם דבר בעולם הישיבות, וזאת בשל ההשקעה המרובה של רבני הישיבה שמטפחים כל אחד ואחד מבני הישיבה באופן מיוחד, והלימוד בעיון בסוגיות הנלמדות בדרך הישיבות הקדושות לאורם של גדולי ישראל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.