שינוי בקווי אוטובוס בבני ברק

עם כל ההערכה של עיריית בני ברק לפעולותיו המבורכות והמגוונות בתחומים עירוניים ובינעירוניים רבים של משרד התחבורה לרווחת הציבור, סבורה העירייה, שלפני כל שינויים בקווי תחבורה, פתיחת חדשים, ביטול קיימים, קביעת מיקומן של תחנות איסוף והורדה של קווי-אוטובוסים, חיוני עדכון מוקדם של העיריות הנוגעות בדבר וקיום הידברות עימן בנושאים אלו-כך הבהיר הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק בפנייתו להנהלת משרד התחבורה לקיום תיאום עם העיריות, ובהן עיריית בני ברק, בתחומים אלו.
הרב אברהם רובינשטיין מדגיש, כי הוא מודע לפעילויותיו של משרד התחבורה וצוותיו השונים לשיפור מצב התחבורה הציבורית, לעדכון ולשדרוג בקווים שונים, אך, בד בבד, התברר שבלי לעדכן כלל מראש את העירייה ולא לבוא בדברים עם אנשיה, פורסמו מודעות על רארגון בקווים שונים, כולל ביטול אחדים מהם ושינוי בזמני נסיעות בהם, שיש בהם פגיעה בתושבים רבים, וביחוד בעיר כבני ברק, שרבים מאוד מתושביה משתמשים בתחבורה ציבורית, ומשום כך, מהנכון לעדכן, תחילה, את נציגי הרשויות המקומיות-העיריות והמועצות-ושמיעת עמדתן וחוות-דעתן כמייצגות את התושבים, וכאלו שמכירות היטב את צרכי אוכלוסיית העיר ואת הפיתרונות ההולמים, בשיתוף, כמובן, עם נציגי ממשרד התחבורה.
במפגש מקצועי שהתקיים, בראשות הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר ובהשתתפות הרב דוד פינקל, רמ”ט רה”ע, והצוות העירוני שכלל את הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה וראש האגף לתשתיות ולפיתוח; הרב חנוך זיידמן, מנהל האגף זה שנים רבות, הכולל את מח’ התחבורה, וגב’ ציפורה אורלנצ’יק, מנהלת המחלקה, נסקרו השינויים השונים שבוצעו בקווי תחבורה עירוניים, בלא תיאום עם העירייה קודם לכן, וזאת בנוסף לקביעת מסלולים לתחבורה בינעירונית מהעיר ואליה ולקביעת התחנות לאיסוף נוסעים בקווים אלו, וגם אלו בלא עדכון קודם לכן.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, שלעירייה הגיעו פניות רבות של תושבים על ביטול קו 45, שפעל שנים רבות, לכיוון גבעת שמואל ותל השומר. בקו זה נסעו נוסעים רבים מאזורים שונים, אך הוא בוטל, בלא לשמוע את עמדת העירייה והתושבים ובלא לדאוג לקו חדש חלופי. בעקבות ביטול קו זה, ישנם נוסעים שצריכים לנסוע בשני קווי אוטובוסים, במקום אחד, כדי להגיע ליעד אליו נסעו. “לא יתכן”, קובלים התושבים, “שבמקום להוסיף קווים חדשים מבטלים קווים”. כך גם טוענים התושבים לגבי קו 134, שפעל באזורים שונים בעיר, ואף הוא בוטל, כאשר אין קו אחר במקומו במסלולים אלו, ומשום כך, טוענים התושבים, שעיר כבני ברק, שאוכלוסייתה מונה מעל 205,000 תושבים, ורבים מאוד מהם, אינם בעלי כלי-רכב פרטיים והם נשענים על תחבורה ציבורית, שהינה הכרחית בעבורם ויש לעשות הכל להחזיר את המצב לקדמותו, וכמובן, גם לבדוק, בשיתוף עם העירייה והתושבים, לשפר ולשדרג קווים אלו ולהוסיף קווים חדשים לרווחת הציבור. בהמשך לפנייתו בנושא של הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר אל משרד התחבורה הוא גם הוסיף, כי הוא בטוח שהמשרד יפעל להסדרת הבעיה ולחידוש הקווים כבעבר, תוך שיתוף פעולה הדוק ויעיל עם העירייה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.