שינוי דרמטי בחינות של מועצת רואי חשבון

כזכור, ביום 16.1.2019 החליטה מועצת רואי חשבון על ביטול הפטור מבחינות שניתן על סמך שנת ההשלמה, מה שיביא בפועל לביטולה. המהלך צפוי לחסוך לסטודנטים אלפי שקלים, לקצר את מסלול ההכשרה, ובכך להקדים את כניסתם לשוק העבודה. לצד החלטתה, הודיעה המועצה כי בכוונתה למנות צוות מקצועי שיבחן את תכניות הלימודים ואת רשימת הנושאים בבחינות המועצה, וימליץ על תכנית בחינות ולימודים מעודכנת.

במסגרת פעילותו קיים הצוות מפגשי התייעצות רבים עם גורמי מקצוע וקיים תהליך שיתוף ציבור רחב שבמסגרתו הופץ קול קורא ונאספו התייחסויותיהם של רואי החשבון מומחים מהאקדמיה וסטודנטים (רשימת המומחים מצורפת בנספח א’). עבודת הצוות נעשתה בחלוקה לארבעה צוותי משנה, בהתאם לארבעת תחומי הידע המבססים את מקצוע ראיית החשבון: ביקורת, חשבונאות פיננסית, מיסים (ומשפט) וחשבונאות ניהולית.

בין ההמלצות: הפחתה במשקלה של החשבונאות הפיננסית, קיצור הבחינות הסופיות בחשבונאות פיננסית ובביקורת, בחינה סופית במיסים ודגש על לימודי טכנולוגיה ואתיקה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.