שיפור ובניית מערך הטיפול במכורים להימורים

הוצגו המלצות הוועדה המשותפת למשרדי האוצר, המשפטים הבריאות והרווחה באשר לטיפול, שיפור ובניית מערך הטיפול במכורים להימורים בישראל.

הוועדה התבקשה לבחון את תופעת ההתמכרות להימורים ואת מערכי הטיפול והסיוע הניתנים בישראל למכורים להימורים ולהמליץ על שיפורם. בנוסף להיוועצות במומחים חיצוניים העוסקים במערך הטיפול, אף פורסם “קול קורא” והוזמנו מעוניינים מקרב הציבור להביע בפני הוועדה את עמדתם בנושא.

כיום, הטיפול במכורים להימורים מצוי באחריות משרד הרווחה וניתן במסגרות סוציאליות ללא מעקב רפואי ותרופתי.

שלושת ההמלצות העיקריות של הוועדה הן:
1. הגברת המודעות ואיתור המכורים – עריכת קמפיין מודעות ופניה למעטפת החברתית – משפחתית של המכור. כמו כן, הקמת קו טלפוני אינטרנטי ייעודי לפונים.
2. הקמת מערך טיפולי ייעודי – אימוץ תקן בינלאומי לאבחון, אפיון ואיתור המכורים להימורים. הקמת מרכזי טיפול אזוריים. אימוץ נורמות טיפול בינלאומיות של הקמת מרכזי טיפול אזוריים כוללני בהם יינתנו שירותים לטיפול ייעודי במכורים להימורים ( ONE STOP SHOP ). המרכז הטיפולי ייתן מענה ומעטפת של איתור, אבחון, טיפול רפואי, טיפול סוציאלי פרטני וקבוצתי, שיקום תעסוקתי, ריפוי בעיסוק, ליווי, ייעוץ כלכלי, וסיוע משפטי. כמו כן יינתנו הכשרה והדרכה של כלל אנשי מקצוע העוסקים בטיפול במכורים להימורים.
3. מחקר ליווי ופיקוח – הוועדה המליצה לערוך מחקר שיבדוק את ההשלכות החברתיות של התרת הימורים בישראל. בנוסף, הוועדה המליצה להקים ועדת היגוי בינמשרדית שתעקוב אחר התפתחות המרכזים ותפקח על פעילותם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.