לראשונה :סינון אתרים ותכנים פוגעניים בהודעה אלקטרונית

חוק התקשורת קובע כבר היום, ארבע דרכים בהם על ספק גישה לאינטרנט ליידע את מנוייו בדבר אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט ואפשרויות ההגנה מפניהם, לרבות אמצעים טכנולוגיים המיועדים לסינונם:
1. שליחת עלון מידע מודפס למנוי בדואר – במועד ההתקשרות בהסכם לקבלת שירות גישה לאינטרנט ובמועד חידושה, וכן אחת לשנה לפחות במהלך תקופת ההסכם.
2. פרסום המידע באתר האינטרנט של ספק הגישה לאינטרנט.
3. ציון המידע בהסכם שנחתם עם המנוי.
4. מסירת המידע למנוי על ידי נציג שירות הלקוחות של ספק הגישה לאינטרנט.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.