לא תאמינו: רצי מרתון רוקדים עם מפגיני הפלג הירושלמי (וידאו)

“וחיי עולם”: שלושה רצי מרתון שסיימו את המירוץ רוקדים עם חברי הפלג הירושלמי לקול שירת “וחיי עולם”
צילום: IBH. { צפו בתיעוד}

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. יש לפתוח עינים ולדעת ולהבין שכל השקפה של פלג הירושלמי זו היא על פי תורה!!! ושאר ההשקפות של אחרים אפילו מאלו שלבושים בגדי חרדים הם פסולות לגמרי, וזה גם כולל את הלימוד במכללות והשכלתם והאקדמי’ וכו’ הרי זה המשך מהמשכילים הארורים ימ”ש שבמאתיים שנה האחרונים הם החריבו והרסו את כל הכלל ישראל והביאו את ההתבוללות ההחלטית לכולם, וכמו שבזמנם החרימו והפרידו אותם הגדולי עולם החזקים והאמתיים והוציאו אותם מתוך הכלל והפרידו את כל הקהלות הקדושות מהם, וכמו כן היה מן הראוי לעשות גם היום וביתר שאת מכיון שהיום הסכנה יותר גדולה להיות נמשכים אליהם ח”ו מכיון שנלכדו במצודתם גם הרבה בני תורה ומורים דיינים רבנים אדמורים ומנהיגים וכו’ ואין ההמון בעלי דעה להפגין ולמחות נגדם כמו ההפגנות מאלו הצדיקים מפלג הירושלמי שמקדשים שם שמים ברבים.

  נתגלה בזמנינו אלה רקבונם וקלונם של כל אלה ששייכים לערב רב והיו מתחברים לכלל ישראל ומשפיעים אליהם לקלקלם ולהעבירם למולך של גיוס הצבא המעורב בגילוי עריות ועבודה זרה ושפיכות דמים שעליה קבעו ופסקו כל גדולי ישראל שלפנינו שמציאות נשים בגיוס הוא ביהרג ואל יעבור כידוע, וזה לא נאמר רק לנשים אלא אדרבה החיוב שהוא ביהרג ואל יעבור בזה שייך גם לאנשים שהרי היום המציאות היא שישנם בצבא תערובות של בנות והרי זה כבר לא רק מקום של אביזריהו דגילוי עריות לבד אלא מקום של עריות וקובה של זונות ממש לכן אין שום מקום לחלוק ולהסתפק כלל אלא הרי זה בודאי באיסור של יהרג ואל יעבור גם לאנשים כמו שלנשים.

  ויותר חמור הוא לגבי אנשים כמבואר מפורש בגמ’, ונוסף לזה הרי ידוע מה שאמר הגרי”ז ועוד גדולי עולם אז בזמנו לפני שהיה שם בנות שגם גיוס של אנשים לבד הרי זה עד גם כן ביהרג ואל יעבור כן אין שום הבנה והסברה להעזה זו להתיר היום ללכת לצבא הזאת הטמאה ולכן רעיון זה להסכים להתפשר שהבחורים שלא מצליחים בהישיבות ילכו לצבא הרי זה בגידה וחציפות ומרידה גדולה בד’ ובתורה הק’ ובפסקם של כל גדולי הדור שלפנינו, וגם הרי זה גזל נפשות כי מי נתן להם הבעלות על בני ישראל על בנים של הקב”ה ולמוכרם לעבדים שחייבים על זה מיתה ומכל שכן דבר כזה להפקירם ולהחטיאם שהרי זה חמור יותר מההורגם, שומו שמים!!!! על זאת שלא היתה צרה כזאת ליעקב מעת היתה לגוי שיבואו עזי פנים פוחזים ע”ה וריקים להפקיר ולמכור את בני קל חי לשמד ממש.

  וגרוע מהכל שהם עושים כך כאלו בשם מנהיגיהם כאילו שזה דעת התורה הק’ אע”פ שברור הדבר שזה נגד דעת התורה הק’ ונגד דעת כל גדולי התורה האמיתים, ואע”פ שבאמת הרי זה כיהודה ועוד לקרא ואין בזה נפקא מיניה כלל כי אפילו אם היו ח”ו כך דעת כל גדולי זמנינו לא היה לזה שום ערך ולא היה בזה כדי לתרץ את עצמו ולפטור שום אדם מדין של מעלה כי בדבר שהוא מיסודי התורה והאמונה אין שום הקלה כאשר רבים מסכימים להתירה.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. הפלג מעולם לא ניסה למחות במרתון, חילון ירושלים מעולם לא הפריע להם, זה בערך כמו שתעשו תמונה שהם רוקדים עם השכן שלהם שבבוקר עצרו את האוטובוס שלו בכיכר השבת

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב