שנה לאחר פטירת אחיו מהקורונה: הגאון רבי משה גרמה זצ”ל נפטר מנגיף הקורונה

בשבת האחרונה פרשת כי תשא ה’תשפ”א, הסתלק לבית עולמו מנגיף הקורונה הגאון רבי משה גרמה זצ”ל, היה מרבני בית המדרש ‘אור יצחק’ ביהוד. בן 70 בפטירתו.

בשבת האחרונה פרשת כי תשא ה’תשפ”א, הסתלק לבית עולמו מנגיף הקורונה הגאון רבי משה גרמה זצ”ל, היה מרבני בית המדרש ‘אור יצחק’ ביהוד. בן 70 בפטירתו.

אבל כבד בבני ברק, לאחר הישמע הבשורה המרה, על הסתלקותו של האי גברא רבה ויקירא, הצדיק רבי משה גרמה זצ”ל, אשר נודע כמתמיד עצום בתורה הקדושה, ויגע בתורה בכל כוחותיו יומם ולילה.

בצעירותו למד בישיבת חברון אצל מורו ורבו הגר”מ חברוני זצ”ל. לאחר נישואיו, המשיך ללמוד בהתמדה גדולה בכולל ‘אור יצחק’ בעיר יהוד, מתחילה בראשותו של רבה של יהוד הגאון רבי ניסן טורצי’ן זצ”ל, ולאחר מכן בראשות בנו ממשיך דרכו הגאון רבי יונה טורצי’ן ששימש אחריו ברבנות העיר יהוד, והסתלק בחודשים האחרונים.

מכריו וידידיו בהיכל הכולל רבות בשנים, מספרים בצער רב ל’המאורות’, על לכתו של אחד ומיוחד מבני החבורה, מי שהיה מעשרה ראשונים לבית המדרש ללימוד התורה ביגיעה רבה ובשקידה עצומה. מיד כשהיה יורד מן ההסעה שהביאה אותו מדי יום מביתו בעיר בני ברק ליהוד, היה מתיישב ללא שהיות ופותח את הגמרא בשקידה עצומה.

מלבד היותו גברא רבה, וברבות השנים רכש לעצמו ידיעות עצומות בכל חלקי התורה, וזכה לסיים את הש”ס מספר פעמים בחייו – כמו כן היה מוסר שיעורי תורה קבועים לבעלי בתים במשך שנים רבות, בבית המדרש ביהוד שם, וכך במשך שנים רבות זכה לקרב לבבות רבים לצור מחצבתם, והיה לומד איתם בעיון גדול ובהיקף רב בש”ס ופוסקים הלכה למעשה.

לפני כחודש וחצי, התחסן מנגיף הקורונה, אך טרם שהספיק לקבל את המנה השניה של החיסון, נדבק בנגיף הקורונה. זמן מועט לאחר מכן הידרדר מצבו ואושפז בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. בשבועיים האחרונים קראו להתפלל לרפואתו השלימה והמהירה, אך לדאבון כל לב ביום שבת קודש השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

רבי משה זצ”ל הוא אחיו הגדול של הרב יגאל גרמה, שהלך אף הוא לבית עולמו מנגיף הקורונה, לפני כשנה בערך.

הלויתו יצאה מביתו רח’ רש”י 11 בבני ברק לבית העלמין הירקון. ביכו את לכתו, ראש הכולל הגאון רבי ישעיהו טורצי’ן שליט”א, הגאון רבי מנחם מנדל לובין שליט”א אשר למדו יחד שנים רבות, וכן בניו ובני המשפחה הנכבדה.

זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות ההולכים בדרך התורה, בני תורה ויראי ה’. ששה ילדים זכה את כולם להוביל לחופה, ובן נוסף טרם זכה לראות בחופתו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים אמן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.