שרי המשפטים והשיכון הגישו לוועדת הפנים תקנות חדשות להתחדשות עירונית

התקנות נועדו לשמור על זכויות הדיירים, אך הן עלולות לגרום ליזמים רבים לוותר על הרעיון או לייקר את מחיר הדירות בפרויקט

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין ושר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף, העבירו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקנות חדשות לעסקאות של התחדשות עירונית.

התקנות גובשו במשרד המשפטים והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ומטרתן להגביר את השקיפות בעסקאות אלה, לקדם ביצוע של עסקאות הוגנות, ולאפשר את ביטולן באם לא עמדו ברף הנדרש.

התקנות קובעות דרישות חדשות שהצורך בהן עלה מהניסיון שנצבר בשטח, והן יחולו גם על עסקאות פינוי-בינוי וגם על עסקאות מסוג תמ"א 38.

להלן עיקרי התקנות החדשות:

– עורך דין יאמת את חתימתו של בעל הדירה על עסקת התחדשות עירונית, וזאת לאחר שווידא שבעל הדירה מבין את מהות העסקה ומשמעויותיה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושבעל הדירה חותם מרצונו.

– העסקה תכלול פרטים מזהים מלאים של היזם, תוך חובה לגלות מי הם בעלי השליטה בחברה, כך שבעל דירה יוכל לדעת מול מי הוא עומד בעת חתימה על ההסכם.

– חובה לגלות כל אפשרות לניגוד עניינים של היזם וכל מי שפועל מטעמו בקשר לפרויקט.

– חובה לציין את סוג העסקה בעת החתימה על החוזה ולא להותיר זאת לשלב מאוחר יותר: פינוי בינוי, התחדשות בניינית בדרך של הריסה ובנייה מחדש, או בדרך של עיבוי וחיזוק.

– חובה לציין בעסקה את התאריך בו נחתמה עסקה ראשונה עם בעל דירה בבית המשותף. יודגש כי ממועד זה נגזרות זכויות מהותיות, כדוגמת הזכות לבטל העסקה בשל עיכוב בקידומה, זכויות קשישים ועוד.

– חובה לציין מועדים מרביים לאישור תב"ע, להוצאת היתר בנייה ולמסירת הדירה החדשה.

– ציון התמורה או עקרונות לקביעת התמורה שיקבל כל בעל דירה בפרויקט.

– התחייבות היזם למסור לבעלי הדירות ערבות לבניית דירת התמורה, בדומה לנדרש ברכישת דירה חדשה. גובה הערבות לא יפחת משווי דירה הדומה במאפייניה לדירת התמורה. לעניין זה יקבע נוסח ערבות אחיד בתקנות.

– התחייבות היזם למסור לבעלי הדירות ערבות בלתי מותנית הניתנת לפירעון עם דרישה, להבטחת תשלום דמי השכירות לתקופה הפינוי, עד קבלת הדירה החדשה.

– התחייבות היזם למסור לבעלי הדירות ערבות גם בעסקת עיבוי וחיזוק, להבטחת השלמת ביצוע העבודות שהובטחו לבעלי הדירות.

אי קיומן של דרישות אלה בנוגע לחוזה שנחתם בין יזם לבעל דירה יוביל, במקרים מסוימים, לבטלות העסקה. ניתן יהיה לפנות לממונה על פניות הדיירים בבקשה לאשר את בטלות העסקה, ולמחוק את הערת האזהרה, אם נרשמה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *