שתי מועמדות חדשות לכהונת דירקטורים בבנק דיסקונט

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, הפועלת מכוח חוקי הבנקאות והמציעה מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגידים בנקאיים ללא גרעין שליטה, הודיעה על רשימה של שתי מועמדות מטעמה לכהונת דירקטורים בבנק דיסקונט לישראל בע”מ לצורך
בחירה בשנת 2019.

שתי המועמדות מטעם הוועדה תעמודנה לבחירה באסיפה הכללית של הבנק, האמורה לבחור מתוך הרשימה דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין “דירקטוריון” מספר 301.

כזכור, בהודעת הוועדה לציבור צוין כי לפי צרכי הבנק כל המועמדים שתציע הוועדה יהיו בעלי רקע וניסיון בתפקיד בכיר בתחום עיסוקו של הבנק, או בכהונה ציבורית בכירה, או בחברה עסקית בעלת היקף עסקים משמעותי.

זו רשימת המועמדות המוצעות מטעם הוועדה:
בקטיגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:
• גב’ בר-נוי גוטלין תמר
• עו”ד כץ מירי

לוועדה הוגשו 38 בקשות מועמדות, ולאחר מיון הבקשות בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראיינה הוועדה 4 מועמדים. מתוך המועמדים שרואיינו, הרכיבה הוועדה את הרשימה שהועברה לידי הבנק.

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים מונתה על ידי נגיד בנק ישראל בהתאם לסעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א- 1981 וחבריה הם:
משה גל (שופט בדימ’) – יו”ר; פרופ’ מומי דהן – חבר; עו”ד אורית קורן – חברה; רו”ח יהלי שפי- חבר; מר ברוך לדרמן- חבר.


תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.