תדיראן הולדינגס :הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-20.5 מיליון ₪, גידול של 32.6%

אודות החברה

תדיראן הולדינגס בע”מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה, ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ ו- ‘קטנים’ תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו- Crystal. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג”ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.

תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני והחציון הראשון לשנת 2019

ברבעון השני נרשמה צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים תוך שיפור ברווחיות ומדובר ברבעון שלישי ברציפות שבו נרשם שיא במכירת מזגנים בהשוואה לרבעונים מקבילים

הרווח הנקי הסתכם בכ-20.5 מיליון ₪, גידול של 32.6% תוך שיפור הרווחיות ל-8.2%

ההכנסות הסתכמו בכ-249.4 מיליון ₪, גידול של 6.4% בהשוואה לרבעון המקביל

הרווח הגולמי הסתכם בכ-65.9 מיליון ₪, גידול של כ-9.6% בהשוואה לרבעון המקביל, תוך שיפור הרווחיות ל-26.4%

ה-EBITDA הסתכמה בכ-33.2 מיליון ₪, גידול של 12.5%

הוכרז על חלוקת דיבידנד של 14 מיליון ₪ (המהווים 1.65 ₪ למניה) בגין רווחי המחצית הראשונה של שנת 2019

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.