תובע מיליארד יורו מהבנק הצרפתי בטענה לאנטישמיות

יעקב אגם, ישראלי לשעבר, תובע מליארד יורו מהבנק  הבנק הצרפתי BNP Paribas בשל טענה לאנטישמיות

יעקב אגם, איש סיירת שקד בעברו שמנהל כיום עסקים חובקי עולם, הגיש תביעה בסך מיליארד יורו נגד הבנק הצרפתי וראשיו.

לטענת התובעים היוו פעולותיו של הבנק חלק ממחלוקת מתמשכת בין הצדדים, לאחר שאגם קרא תיגר על הבנק באופן עיקש בגין הודאתו והרשעתו הפלילית של הבנק עקב עמדתו האנטישמית כביכול, ועל כך שביצע עסקאות עם ארגוני טרור הפועלים נגד מדינת ישראל.

התובעים הם חברת Vertical Group Holding Limited, אשר בסיסה במלטה, ויושב הראש שלה ומייסדה יעקב אגם, עמו מקיים עדיין BNP Paribas קשרי לקוח, על כל האחריות הבנקאית הכרוכה בהם. בתביעה נטען כי התובעים קיימו את כל התחייבויותיהם כלקוחותיו של הבנק.

במסגרת התביעה שהוגשה מואשמים הבנק והמשיבים הנוספים באופן ספציפי, כי ניהלו לכאורה מסע הכפשה כנגד התובע יעקב אגם וחברתו Vertical Group, תוך שהם מפירים, בין היתר, חוקים סטטוטוריים העוסקים בבנקאות ובלשון הרע. הבנק והנתבעים הנוספים מואשמים בהפצת הצהרות מזיקות בתקשורת העולמית, אשר כללו טענה כוזבת לפיה ב-2017 “התחמקו” התובעים מקום התחייבויות כספיות, אשר לטענת התביעה לא התקיימו מעולם. נטען כי מסע ההכפשה לכאורה של הבנק הרס את עסקאותיהם התלויות ועומדות, המוניטין ודירוג האשראי של התובעים, וכתוצאה מכך גרם להפסד חמור של הכנסות מפעילות עסקית ולביטול העסקאות, תוך גרימת הפסדים ונזקים ישירים בסכום העשוי להגיע לפי ההערכות למיליארד אירו.

בכתב התביעה נכתב כי בשנת 2014, בעקבות קריאות התגר של מר אגם בדבר פעולותיו האנטישמיות ועסקאותיו הכספיות עם ארגוני טרור, והתמיכה מצד חברי פרלמנט באירופה ובישראל אשר באה בעקבותיהן, וכן לאחר שהדגיש את ההסדר בסך 40 מיליון אירו אשר נחתם בין הבנק לבין עובד לשעבר אשר נחשף לתמונות של היטלר בהקשר חיובי כחלק מסרטון הדרכה פנימי אשר הופק ע”י הנהלת הבנק באירופה, הגיב הבנק בקטיעתם הפתאומית של כל מכשירי ההשקעה שלו. בתביעה מצוין כי חרף ההפרות הברורות מצד הבנק, כובדו המכשירים ושולמו במלואם ע”י התובעים, באישורו של הבנק.

בכתב התביעה טוען אגם, כי כאשר המשיך לקרוא תיגר על פעולותיו האנטישמיות של הבנק בחר הבנק בסוף 2016, באופן בלתי צפוי, לגייס את עורך הדיון היהודי ז’אן וייל, המגיע ממשפחה ידועה של ניצולי שואה, אשר הונחה לדרוש ממר אגם התנצלות בכתב על שקרא תיגר על הבנק בגין דפוס ההתנהגות האנטישמי שלו כתנאי להגעה להסדר, וכי אם לא יעשה כן, יפעיל הבנק את כוחו מולו.

יעקב אגם הגיב: “כפי שהוכח בעבר, לא ראו עצמם המשיבים אחראים בפני שלטון החוק. הנהלת הבנק אינה רשאית ואינה יכולה להסתתר מאחורי המעטה התאגידי שלה כדי לעודד בצורה כלשהי של גזענות ו/או לתמוך בה. לאור התנהגותו הבלתי הולמת במקרה זה, אני חושש כי המחדלים בהם הודה הבנק בעבר יחזור על עצמם ויגיעו לגבהים חדשים. אני סמוך ובטוח כי כל בעלי העניין, ובייחוד בעלי המניות של הבנק, יתערבו על מנת לשים קץ להתנהלות הבלתי ניאותה החוזרת ונשנית מצד הבנק והנהלתו, אשר התבצע על חשבונם של בעלי המניות של הבנק ולקוחותיו”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.