תחזית כלכלית ל2020 :הצמיחה במשק הישראלי תאט, אך עדיין תהיה קרובה ל-3%

הצמיחה במשק הישראלי תאט, אך עדיין תהיה קרובה ל-3%. בדומה לעולם, שנת 2020 תושפע מההתפתחויות הפוליטיות. לתוצאות הבחירות בישראל השפעה נמוכה יחסית על השווקים, ביחס לארה”ב לדוגמה, זאת כל עוד תוקם בסופו של דבר ממשלה יציבה. ההשפעה העיקרית על המשק נובעת לכן מהתמשכות המצב בו אין ממשלה קבועה. שנת 2020 תיפתח ללא תקציב מאושר ועם גירעון תקציבי שנאמד בכ-4% מהתוצר. התקציב ב-2020 יהיה בהתאם לזה שאושר ל-2019, כלומר הוא יהיה מרסן מאוד. כבר במחצית השנייה של 2019 הממשלה החלה לרסן את צד ההוצאות כשהתברר שהגירעון חורג באופן ניכר מהיעד. אנו מניחים שבמחצית השנייה של 2020 יתווספו לקיצוץ בהוצאות גם העלאות מסים. הריסון הפיסקאלי צפוי להערכתנו לבוא ידי ביטוי בגידול איטי יותר בצריכה הציבורית, וכן בהאטה קלה של התרחבות הצריכה הפרטית (בעיקר כשיעלו המסים).
גורם שני שעשוי להשפיע לשלילה על הצמיחה זה הייסוף החד בשער החליפין הריאלי של השקל. בשנת 2019 חל ייסוף ריאלי של כ-6.5% בשער השקל מול סל המטבעות. השפעות הייסוף המתמשך הביאו לקיפאון ביצוא הסחורות של ישראל בחמש השנים האחרונות, וקשה לראות התאוששות משמעותית ביצוא הסחורות לאחר ייסוף כזה.

בצד החיובי הצמיחה תושפע מהריבית הנמוכה ומהתנופה שהיא מעניקה לענף הנדל”ן. התחלות הבנייה לא הצליחות לעלות בשנים האחרונות מעל לרמה של כ-53 אלף יחידות לשנה, אולי בגלל החשש של היזמים שהחלו לראות ירידה בעסקאות. בשנה האחרונה חלה עלייה מרשימה בהיקף העסקאות, הן בשל הבשלת פרויקטים של מחיר למשתכן והן בשל אי-הוודאות הפוליטית שנוצרה. אנו מעריכים כי גורמים אלו, ובעיקר הריביות הנמוכות לכל הטווחים, ימשיכו להגדיל את הביקושים לדירות, ונראה גם עלייה ברמת התחלות הבנייה ל-55 אלף יחידות ויותר.

האינפלציה תעלה מעט בהשפעת העלאות המסים ותסתכם ב-1.1%. האינפלציה ב-2019 צפויה לעמוד על 0.6%. אנו מעריכים כי הסטייה מיעד האינפלציה השנה נובעת ברובה הגדול מייסוף השקל מול סל המטבעות, ושער החליפין ימשיך להיות משתנה מפתח מבחינת האינפלציה בשנה הבאה. חשוב לציין שהאינפלציה הייתה נמוכה מהיעד של 2% אליו שואף בנק ישראל, זאת גם ללא השפעת הייסוף. כלומר גורמים כמו עלייה בתחרותיות ומכירות מקוונות ממתנים את האינפלציה בישראל, והשפעתם כנראה גדולה יותר מאשר במדינות מפותחות אחרות. מנגד, מדיניות הממשלה צפויה לתרום מעט לעליית האינפלציה ב-2020, זאת בניגוד אולי לשנים קודמות. העלאת שיעור המע”מ באחוז צפויה להוסיף לאינפלציה כ-0.2% לדוגמה.

גירעון תקציבי של 3.5% מהתמ”ג ב-2020. עד שתוקם ממשלה ויאושר תקציב ל-2020 נהיה כבר באמצע שנת 2020. פרקטית הממשלה לא תוכל לקבוע יעד גירעון שנמוך מ- 3% לשנה זו, כשהתוואי

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.