תחקיר ערוץ 20: עבירות בנייה בביתה הפרטי של נשיאת העליון חיות

השופטת אסתר חיות ובעלה דוד חיות, ביצעו עבירות על חוק התכנון והבנייה, בכך שלא הגישו בקשה להיתר בנייה לעבודות שיפוץ שביצעו בשנת 2018.

 

חשד כי נשיאת העליון, השופטת אסתר חיות ובעלה דוד חיות, ביצעו עבירות על חוק התכנון והבנייה, בכך שלא הגישו בקשה להיתר בנייה לעבודות שיפוץ שביצעו בשנת 2018.

מחומרים, בהם תמונות רבות ושרטוטים שהגיעו לידי התכנית ״הסיפור המרכזי״ עם אראל סג״ל ובועז גולן בערוץ 20, עולה כי הזוג חיות ביצעו בביתם עבודות שיפוץ בשנת 2018, תוך שהתעלמו לכאורה מהוראות החוק להגיש בקשה להיתר.

הזוג חיות העמיקו את רצפת הבית, הסירו שלושה עמודים, הרחיבו חלק מהפתחים ואף הסירו חלק וחצבו בקורות היסוד. עבודות אלה, כולם יחד וכל אחת לחוד, מחייבות היתר בנייה.

בני הזוג, פנו בבקשת היתר בנייה כמה חודשים לאחר ביצוע העבודה. בבקשה הם ציינו בין השאר את רצונם להרחיב פתחים, אך לא ציינו את העבודות שכבר בוצעו ב-2018 – העמקת הריצפה, הסרת העמודים והריסה חלקית של קורות היסוד.

במחלקת התכנון והבנייה בעיריית תל אביב הבהירו ללא כל צל של ספק כי הסרת עמודים והעמקת ריצפה אלה עבודות שאסור לעשותם לפני קבלת היתר בנייה כדין.

בדיקת ״הסיפור המרכזי״ מבהירה כי גם עמודים שלא הופיעו במקור בהיתר הראשוני של הבית, חל איסור להסירם ללא קבלת היתר. גורמים בעיריית תל אביב מבהירים כי בבתים ישנים, כמו זה של חיות, לא תמיד שורטטו כל העמודים וללא כל קשר, חובה לקבל היתר על כל הסרת עמוד.

חוק התכנון והבנייה אינו מותיר מקום לספק: ״לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר״: ״שינוי פנימי – שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד הבנין… ואינו משנה את שטחה של הדירה״.

החוק קובע מפורשות כי חל איסור לבצע ללא היתר עבודה שיש בה כדי לשנות מראה הבית (הסרת עמודים), פגיעה/מראה בשלד הבניין (עמודים וקורות יסוד) וכן שינוי שטח הדירה (העמקת הריצפה).

נשיאת העליון, אסתר חיות ובעלה דוד חיות, מסרו בתגובה: ״בביתנו הפרטי בתל אביב נערך שיפוץ שהחל ביולי 2018 והסתיים במארס 2019 (למעט הרחבת הפתחים שאליה נתייחס בהמשך). העבודות שבוצעו במסגרת השיפוץ עד מרץ 2019 מהוות שינויים פנימיים ואינן טעונות היתר. הן בוצעו בפיקוח אדריכלי והנדסי בזמן אמת על מנת לוודא שתהא הקפדה מלאה על הוראות הדין ותוך הנחיית הצוותים לנהוג לחומרה בכל מקרה של ספק. מעבר לצורך ובאופן ספציפי יצוין כי: העמודונים הפנימיים שהוסרו במהלך השיפוץ אינם מהווים חלק מתוכניות הקונסטרוקציה שמופיעות בהיתר הבנייה של הבית ועל-פי חוות דעת הנדסית שהתקבלה טרם הסרתם – לא הייתה כל מניעה הנדסית או אחרת להסירם.

אשר לעבודה בקורות היסוד הקרקעיות – מדובר בעבודות לחיזוק היסודות המקוריים שהינם משנות החמישים של המאה הקודמת וזאת באמצעות עטיפה של רשת ברזל ויציקת חיזוק עליהן. לא הייתה הסרה של היסודות המקוריים ולא הייתה כל פגיעה או שינוי בשלד.
כמו כן, נוצקה רצפה לצורכי איטום והוחזר ריצוף על גבי היסוד המקורי במקום שתי שכבות ריצוף שונות שהיו קיימות טרם השיפוץ.

במהלך השיפוץ נוצרו פתחי עבודה כתוצאה מעבודות להחלפת מסגרות הפתחים, אך המצב הושב לקדמותו עוד במהלך השיפוץ ובסיומו כל הפתחים תאמו את היתר הבניה המקורי בגודלם ובמיקומם. בניגוד לאמור בפנייתכם הרחבת הפתחים בוצעה רק בחודש ספטמבר 2019 לאחר קבלת היתר לכך. הדברים מתועדים וממוסמכים, לרבות במפות מדידה שצורפו לבקשת ההיתר. כמו כן, במהלך חודש יוני 2019 וטרם קבלת ההיתר בוצעה ביקורת של הפיקוח מטעם עיריית תל-אביב לגבי המצב הקיים. הטענות שהועלו בפנייתך הן חסרות כל יסוד ונסמכות על מידע כוזב. אנו משוכנעים כי אם ייבחנו בעין מקצועית – הן לא ייראו אור״.

תגובת הנשיאה חיות ובעלה נמסרה ל״הסיפור המרכזי״ מבלי שבני הזוג ידעו שברשות בועז גולן תמונות מתוך עבודות השיפוץ, שרטוטים והתכתבויות דואר אלקטרוני המעידות על העבודות שנעשו בבית וכללו את כלל הטענות שהועלו בתחקיר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.