תמר פטרוליום מחלקת דיבידנד בסך של כ-145 מיליון שקל

מדובר בדיבידנד השני שמחלקת החברה מאז הקמתה ביולי 2017. הדיבידנד משקף תשואה שנתית של כ – 18%, לאחר שהמניה רשמה עליה של כ-15% בחודש האחרון.
תמר פטרוליום הודיעה הבוקר על חלוקת דיבידנד בסך של כ-39 מיליון דולר. המועד הקובע לחלוקה הינו 26.9.18.
מדובר בחלוקת הדיבידנד השנייה של החברה אשר הוקמה לפני כשנה, ובסך הכל מדובר בחלוקה בהיקף מצטבר של כ – 71 מיליון דולר, כשהחברה מחלקת את מלוא יתרת העודפים שצברה.
מניית החברה רשמה עלייה משמעותית של כ- 15% בחודש האחרון.
לפני כשבוע פרסמה תמר פטרוליום את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2018.
במסגרת זו דיווחה החברה כי הכנסות החברה (בניכוי תמלוגים) במהלך החציון עמדו על כ- 113 מיליון דולר, לעומת כ-72 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד , עלייה של כ-57%.
הרווח התפעולי של החברה עמד בחציון הנוכחי על כ- 83 מיליון דולר, לעומת כ-56 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-48%.
נתוניEBIDTA – במהלך החציון הנוכחי עמדו על כ- 103 מיליון דולר, לעומת כ-65 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-58%.

מכירות הגז הטבעי ממאגר תמר במהלך החציון עמדו על כ- BCM5, עלייה של כ- 4% ושיא חציוני של כל הזמנים (בהשוואה לתקופה המקבילה בשנים עברו).
עליות אלו בתוצאות החברה נרשמו כתוצאה מעליית חלקה במאגר בחודש מרץ 2018, לאחר השלמת עסקת נובל אנרג’י בסופה הגדילה תמר פטרוליום את החזקותיה במאגר לכ-16.25%.

ליעמי וייסמן, מנכ”ל תמר פטרוליום: “חלוקת הדיבידנד מתבצעת בהתאם ליעדי החברה המספקת חשיפה אופטימלית למאגר תמר תוך השאת תשואה מרבית למשקיעים. אנו עדים בחודשים האחרונים לביקושי שיא חדשים לגז טבעי, ומאמינים שמגמה זו תימשך ואף תיגבר עם המשך צמצום ייצור החשמל בפחם, גידול הביקוש לגז כתוצאה משימושים נוספים כגון המעבר לשימוש בכלי רכב חשמליים וייצוא גז ממאגר תמר ”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.