תנסו גם: שטר הרשש והיוזמה של גדוי לעצירת המגיפה

בשטרו המקורי של הרש”ש יש תנאים קשים מאוד, ועל כן נערך בנוסח השטר מעט התאמה לדורינו. הנוסח עצמו היה למראה עיניהם של גדולי ישראל, ושיבחו מאוד מאוד את הנוסח ובעיקר את היוזמה המבורכת. נוסח השטר בפנים

לאחר התייעצות עם מרן הגר”ח קנייבסקי, מרן הג”ר שמעון בעדני, אדמו”רים ומקובלים רבים וקבלת ברכתם, יצאה לדרך יוזמה לחיזוק במצוות שבין אדם לחבירו. חיזוק שהוא חשוב מאוד בימים אלו של מגיפה, ושאר צרות הכלל והפרט.

המקובל הגדול רבי שלום שרעבי זצ”ל בשטר ההתקשרות המפורסם, המוכר בשם “שטר הרש”ש”, מציע כי כמה שיותר אנשים יחתמו על כך שהם מקבלים על עצמם בלי נדר להיות כאיש אחד באחדות ובאהבה. מרן הגר”ע יוסף זצ”ל בספרו ענף עץ אבות הדפיס את הנוסח של שטר הרש”ש, וכתב על זה ש”ממנו יראו וכן יעשו”, כלומר שהיה רצונו של הצדיק זצ”ל שכל עם ישראל יחתמו על שטר כזה.

בשטרו המקורי של הרש”ש יש תנאים קשים מאוד, ועל כן נערך בנוסח השטר מעט התאמה לדורינו. הנוסח עצמו היה למראה עיניהם של גדולי ישראל, ושיבחו מאוד מאוד את הנוסח ובעיקר את היוזמה המבורכת.

חשוב להבין כי כאשר יהודים רבים מקבלים על עצמם להיות באחדות גדול, יש לכך כח עצום בשמים, ויש בזה כח גדול מאוד בשמים, כי אין דבר אהוב על הקב”ה כמו האחדות.

כיוון שמבחינה טכנית, כל עם ישראל לא יכולים לחתום על אותו דף ממש, מומלץ שכל אחד ידפיס את הנוסח המצורף וישמור אותו בביתו. כלומר: כל מי שחותם על דף זה, נעשה שותף לכל אלו שחתמו על דפים אחרים שבהם מופיע אותו נוסח.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.