תקנות הקורונה החדשות למקומות העבודה

“עמידה בכללי “התו הסגול” על מקומות עבודה שמעסיקים מעל 10 עובדים”

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (ד’) את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש”ף-2020, בהתאם למנגנון האישור שנקבע ב”חוק הקורונה הגדול”. הוועדה אישרה את התקנות שנכנסו לתוקף ב-11.8.20 ואת התיקונים שאושרו שלשום על-ידי הממשלה והן יעמדו לתוקף למשך 21 יום עד 8.9.20, למעט 3 תקנות העוסקות בסגירת מקום עבודה לצורך חקירה אפידמיולוגית ובחריגים לעניין זה, אותן אישרה הוועדה לחמישה ימים בלבד.

התקנות קובעות מגבלות על הפעלת מקומות עבודה שעיקרן החלת חובת מינוי ממונה קורונה ועמידה בכללי “התו הסגול” על מקומות עבודה שמעסיקים מעל 10 עובדים, לרבות מתנדבים ונותני שירות. בניגוד לתקנות שעת החירום שמכוחן נקבעו ההגבלות תחילה, תקנות אלו אינן חלות כלל על מקומות עבודה קטנים שבהם מועסקים פחות מ-10 עובדים, ומנגד הן דורשות מכלל המעסיקים שעליהם הן חלות לקיים את כללי התו הסגול, ואינן מאפשרות הגעה של אחוז מסוים מהעובדים מבלי לקיים את הכללים האמורים.

התקנות חלות כמעט על כל המעסיקים במשק, לרבות במגזר הציבורי, מלבד הגורמים שהוחרגו מחוק המסגרת. ואולם, מהסמכות הקבועה בתקנה הנוגעת לסגירת מקום לצורך חקירה אפידמיולוגית, הוחרגו כל משרדי הממשלה וכן מספר רב של עסקים שנחשבים כנותני שירותים חיוניים או התומכים בשירותים אלו. סעיפים אלו בתקנות היוו סלע מחלוקת בין חברי הוועדה לממשלה: התקנות קובעות סמכות לרופאי המחוזות לסגירת מקום עבודה לצורך חקירה אפידמיולוגית למשך 72 שעות או 120 שעות במקרים חריגים. חברי הוועדה התנגדו להחרגה הגורפת של כל משרדי הממשלה מתקנה זו בטענה כי לא כל המשרדים מהווים שירותים חיוניים. כמו כן דרשו חברי הוועדה להבנות את שיקול הדעת לסגירת מקום לצורך חקירה אפידמיולוגית כך שיופעל במידתיות רק לאחר בחינת דרכים חלופיות ורק במקרים בהם יש חשש להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה ולאחר בחינת ההשלכות על העובדים ומקבלי השירותים ולא רק על המעסיק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.