תקציב עיריית בני ברק לשנת 2019 : 1,401,572,000 ₪

מועצת עיריית בני ברק אישרה, בישיבתה האחרונה, בהתאם להצעת הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר, את תקציב העירייה לשנת הכספים 2019 בסכום של 1,401,572,000 ₪, לעומת סך 1,333,154,000₪ תקציב מעודכן לשנת 2018. ישיבת המועצה התכנסה לאחר דיון קודם של ועדת הכספים העירונית שדנה בסקירת התקציב, קווים מנחים , יעדים ומגמות, פילוח הסעיפים השונים של התקציב וניתוח פרטי התקבולים וההוצאות.
עיקרי סעיפי ההוצאות בתקציב החדש הם: חינוך- 547,899,000 שקלים חדשים (לעומת 533,172,000 ₪ בשנת 2018); רווחה- 238,847,000 ₪ (לעומת 220,686,000 ₪ בשנה הקודמת); דת- 52,838,000 ₪ (לעומת 49,498,000 ₪ בשנה הקודמת); תכנון ובניין עיר- 20,819,000 ₪ (לעומת 19,204,000 ₪ בשנה הקודמת); תברואה- 107,314,000 ₪ (לעומת 91,716,000 ₪ בשנה הקודמת); תרבות- 19,770,000 ₪ (לעומת 15,145,000 ₪ בשנה הקודמת); שמירה וביטחון- 3,615,000 ₪ (לעומת 3,173,000 ₪ בשנה הקודמת). בהכנסות עיקרי הסעיפים הם: ארנונה- 527,000,000 ₪ (לעומת 500,000,000 ₪ בשנת הכספים הקודמת); חינוך- 431,669,000 ₪ (לעומת 426,472,000 ₪ בשנה הקודמת); רווחה- 181,317,000 ₪ (לעומת 165,847,000 ₪); חניה-39,797,000 ₪ (לעומת 39,297,000 ₪ בשנה הקודמת); מענקים כלליים- 111,929,000 ₪ (לעומת 105,565,000 ₪ בשנה שעברה)
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר עמד בדבריו על היעד העיקרי של העירייה לשנת הכספים הקרובה, והם טיפול מקיף ביותר בתחומי התברואה, העלאת רמת השירות לתושב, שקיפות ניהולית, פיתוח ארגוני, בקרה תקציבית, תכניות עבודה ותוספת שירותים, בהמשך לפעילויות הנרחבות שנוספו בתחומים כחינוך, נוער ותרבות. דגש מיוחד יושם על שיפור ארגוני נרחב ושדרוג עובדים בהתאם למדידת כמויות ואיכות העבודה. ראש העיר הוסיף, כי העירייה הגיעה לצד ההנחות שניתנות בארנונה לתושבים הזכאים להן, בהתאם לחוק הארצי, לגידול באחוזי הגביה מהסכומים השוטפים בארנונה מ-83% ל-94%, שהוא מהגבוהים בעיריות בארץ.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.