‏המלחמה הפנימית ב’פלג’: מכתב יוצא דופן בחריפותו נגד טריגר

המלחמות הפנימיות ב’פלג’ עולות מדרגה: מודעות רחוב שהפיצו אנשי הרב צבי פרידמן התומך בת”ת תפארת יעקב של טומבק נגד אברהם טריגר, מנהל קו מוקד המאבק וקו במערכה שרוב הפלג תומך בו

המלחמות הפנימיות ב’פלג’: הבוקר מפורסם בחוצות הערים החרדיות, מכתב חריף במיוחד אותו כתב הגר”צ פרידמן שליט”א, מהרבנים הבולטים בפלג הירושלמי, כנגד אברהם טריגר, מהעסקנים הבולטים בפלג (ומי שנעצר בעבר בעוון הטרדת גורמים בכירים בתעשיה בישראל), ומי שמפעיל את ‘קו במערכה’.

הרקע: מחלוקת על ת”ת תפארת יעקב, שגרמה לסערה עצומה בתוך חוגי הפלג הירושלמי. הגר”צ תומך בתלמוד תורה, לעומת טריגר שמנהל מערכה נגד הקו שנוקט התלמוד תורה.

במכתב החריף נכתבו ביטויים קשים על טריגר: “הנני בזה להביע זעקתי ושאט נפשי ממעשה איש רע מעללים אשר ברשעותו ובאכזריותו הגדולה לא נרתע מלעשות את החורבן הנורא שלא נשמע כמותו כישראל, ונוהג כמעשה טיטוס שהחריב בית המקדש, והולכים בדרכיו להחריב מקום קדוש תלמוד תורה מפואר של תשב”ר, בטענות שונות ומשונות שאין בהם ממש

“וכל זה פעל ע”י הקו שלו ‘מוקד המאבק’ אשר באכזריות גדולה ועלילת דם ומסע השמצות, מבזה את גדולי ישראל וראשי הישיבות. על כן פשוט שכל איש ירא ה’ יתרחק מהאיש ומעלליו וכמובן מלהאזין לקו המאוס ולהשמיע בו דברים”.

אברהם טריגר במעצר. צילום: פלאש 90

גלגולו של הסיפור

 

השבוע, לראשונה עיתון ‘הפלס’ התערב במחלוקת הפנימית בתוך הפלג הירושלמי ופרסם מכתב תמיכה בהורים ובמלמדים שברובם מזוהים עם המחנה המתון בפלג הירושלמי. מנגד, במחנה טומבק מפרסמים מכתב נגדי בו מביע הרב פרידמן תמיכה בטומבק וטוענים כי המכתב הוצא ממנו במרמה.

במכתב הם שולחים ביקורת מרומזת למנהל החיידר הרב טומבק שנאבק מול עסקני הפלג על המשך קיום הת”ת, במכתב עליהם חתומים הגאון רבי צבי פרידמן, הגאון ברוך שמואל הכהן דויטש, הגאון עזריאל אויערבאך והגאון אשר הכהן דויטש הם מגבים את ציבור בני התורה שעזב ברובו את הת”ת. “אוי לנו אשר קמו מוציאי לעז – כדי לחרחר ריב – והלעיזו בזדון על ציבור הורים יקרים וחשובים שליט”א ששומרים בכל מאדם על חינוך ילדיהם בדרכו של מרן זצוק”ל, כאילו היתה מחשבה ואפי’ הו”א לעשות שינוי בענין זה. גם לא חששו לנפשם שעלולים בדיבתם הרעה ליתן פתחון פה למבקשי רעת הציבור הקדוש ולהחליש כחם”, נכתב במכתב.

וזה לשון המכתב:

לציבור בני התורה החשובים והיקרים ההולכים לאורו של מרן ה’דרכי שמואל’ זצוק”ל. שלומכן ישגא,

אחר העלות הענן עמוד האש לפני המחנה הוסכם ע”י כל גדולי התורה שליט”א, שכל הוראותיו של רבינו זצוק”ל יישמרו ע”י ציבור בני התורה.

אצ”ל שהוראתו הברורה שעמד עליה בתוקף, שכל התלמודי תורה ובתי יעקב שהוקמו לשמר את פך השמן הטהור של חינוך בני ובנות ישראל על טהרת הקודש יתנזרו מלקיחת כל תקציב ממשרדי הממשלה השונים המתערבים בעניני החינוך הטהור, ימשיכו בדרך זו גם להבא, ולא יהיו כפופים להם בכי הוא זה.

וגם בתי החינוך בהווה ובעתיד ימשיכו בדרך זו, ולא יסורו מהוראותיו ימין ושמאל.

והננו בזה להוקיר את האברכים היקרים והחשובים שיחיו לאוי”ט די בכל אתר ואתר שעל אף הדחק והקושי שבדבר שומרים במסירות על חינוך ילדיהם בדרכו של מרן זצוק”ל על טהרת הקדש. ברכת ד’ עליכם, תזכו לראות ולרוות נחת דקדושה מכל צאצאיכם בזה ובבא.

הדברים דלעיל פשוטים וברורים, ואוי לנו אשר קמו מוציאי לעז – כדי לחרחר ריב – והלעיזו בזדון על ציבור הורים יקרים וחשובים שליט”א ששומרים בכל מאדם על חינוך ילדיהם בדרכו של מרן זצוק”ל, כאילו היתה מחשבה ואפי’ הו”א לעשות שינוי בענין זה. גם לא חששו לנפשם שעלולים בדיבתם הרעה ליתן פתחון פה למבקשי רעת הציבור הקדוש ולהחליש כחם. וד’ הטוב יכפר בעדם.

מנגד, במחנה טומבק טוענים כי עסקני הפלג ערכו תרגיל מסריח למכתבו של הרב צבי פרידמן בניסיון להציגו כתומך במחנה של טריגר. לטענתם, הרב פרידמן מפרסם היום מכתב נוסף כנגד טריגר וכותב כי החרבת הת”ת ע”י טריגר שקול בעיניו כחורבן בית המקדש,

וכך כותב הרב פרידמן: “היו אצלי הורים מירושלים, ושאלתים מה טענותיהם נגד הנהלת הת”ת, ולא השיבו דברים של ממש, מלבד טענה אחת, שהת”ת מתנהל בדרך סאטמאר. – והנה הלא ברור לכל אחד שהדברים כפשוטם הינם בגדר פטומי מילי בעלמא! אלא בעל כרחך שהביטוי “סאטאמר” הכוונה לחינוך יהודי שורשי ומושלם, כי השם “סאטמאר” מסמל את האמור. והנני מודה ומתוודה ש”האשמה” זו היא באמת נכונה, והת”ת מתנהל ומחנך ברוח היהדות הטהורה והמושלמת, ומיותר לציין שהוא מתנהל ע”פ הוראות ובהדרכות שקיבלו ממרן הגר”ש אויערבאך זצוק”ל, ובדברים שאינם ברורים מתייעצים עמדי, הת”ת מנוהל באופן יוצא מן הכלל ע”י ידידי הרה”ג ר’ אליהו טומבק ואשרי ההורים שבניהם לומדים ומתחנכים בת”ת זה”.

כזכור, השבוע פרסמנו כי כמה שנים לאחר שהפלג הירושלמי פרשו מהרוב הליטאי, מתחולל בימים אלו מאבק שליטה חסר תקדים שישפיע בעתיד על המשך צעדי המאבק של הפלג הירושלמי מול המשטרה והמדינה בסוגיות רבות. בראש המאבק ניצבים שני מחנות, מתונים מול הקיצוניים יותר שמבקש להמשיך במאבקים ביתר שאת ולהחריף את הצעדים מול המדינה.

הכל החל כאשר קבוצה של עסקנים וקבוצת הורים החליטו בחודש האחרון לבצע הפיכה בת”ת תפארת יעקב בירושלים בהנהלתו של הרב אליהו טומבק. לדברי אותם הורים, נקעה נפשם מהתנהלות ההנהלה בכל המישורים. מנגד, מנהל החיידר טוען כי אותם הורים פלשו שלא כחוק לחיידר וגזלו את כבשת הרש, כל המלמדים פרשו לחיידר החדש, וכיום קבוצה של הורים נותרו עימו ללא מסגרת, בעוד חלק נוסף הקים מסגרת חדשה. לדבריו,”אותו מחנה מחריב כל חלקה טובה שבנה ר’ שמואל ובכך מפרק את הפלג הירושלמי שהופך למתון”.

לעת עתה, המאבק עשוי לחלחל למוסדות נוספים של הפלג הירושלמי שמצויים בחלקם תחת שליטתו של טומבק, ומכיוון שכך, המאבק עשוי להתפתח ולהחריף בכל המישורים ולהשפיע על המשך דרכי המאבק של הפלג.

גורם בפלג הירושלמי מסביר לנו כי מדובר בפרשת קו המים שבה נאלצו רוב רבני הפלג הירושלמי להיפרד מהזרמים הקיצוניים שחברו אל הפלג עם הקמת עיתון ‘הפלס’, בהם צעלמרס’, קנאים, ואף אחד מרבני כת השאלים שהצטרף אל הפלגים הקיצונים. “היה פה שינוי דרסטי”, מסביר לנו גורם בפלג את פשר הסיפור שיצא מכלל פרופורציה. “היו פה גורמים קיצוניים שהתסיסו והביאו את הפלג לרגעים לא נעימים אשר שימשו את מבקשי רעתנו, כך למשל הם הפגינו כנגד גיוס בנות – דבר שר’ שמואל כלל לא ביקש, ואף תמכו בנטורי קרתא שנחשבים לקיצוניים”. לדבריו, “בחודש האחרון הולך ומתעצב דמותו החדשה של הפלג הירושלמי שהתמתן -וממשיך לשמור על הגחלת כפי שהתווה מרן ראש הישיבה – אך ללא הגורמים הקיצוניים שהסבו לנו נזקים”.

לטענת מנהל החיידר, חלק מההורים ממשיכים לשלוח את ילדיהם ללמוד בתפארת יעקב, חלק אחר משאירים את הילדים בבית עד שיתבהרו הענינים וחלק נוסף שולחים את ילדיהם למסגרות מאולתרות שהוקמו בחופזה ע”י ההורים הפורשים.

גורמים בכירים בפלג הירושלמי טוענים כי כל המאבק החל לאחר שורה של אירועים וסיפורים שאירוע בין כותלי החיידר שגרמו להם לבצע את הצעד, בין היתר, אי הסכמה בין רבני הפלג על חלוקת הכספים וחילוקי דעות בין מנהל החיידר לרבנים בפלג – הם החליטו לעזוב את החיידר, ולפרוש בקול תרועה רמה. לדבריהם, רוב רבני הפלג הירושלמי מצדדים בעמדתם, וכי “רוב ההורים הולכים איתם”, וכי “טומבק נשאר עם קבוצה קטנה של הורים -ללא מלמדים”. לטענתם, הגרב”ש דייטש אינו מתערבב כלל בסיכסוך וגם כן עיתון הפלס מעדיף שלא להעצים את הפרשה מחשש לפילוג.

לטענתם, תמיכתם של חלק מרבני הפלג הירושלמי בטומבק נובעת מעצם המהלך שנעשה שלא כדין, לדבריהם, ישנם רבנים בפלג שרוב הציבור אינם נוהה אחריהם, גורמים בפלג טוענים כי הרב טומבק התנגד בשעתו למצ’ינג המפורסם שהניב עשרות מיליונים ל’יזכור אהבתו’ של הפלג -ורק אחר כך ביקש עזרה כספית עבור מוסדותיו, אלא שחלק מרבני הפלג שפיקחו על חלוקת הכספים לא מיהרו להזרים לו תקציבים לאור מצבם העגום של יתר הרשתות וחילוקי דעות שנתגלעו בין הצדדים על אופי ניהול המוסדות.

בין התומכים בפורשים נמנים: הגר”ע אוירבך והגרב”א דייטש, הגרב”ש דייטש הגר”מ שמידע ועוד שורה של רבנים, כמו כן,הרב אברהם טריגר שעמד בעבר בראש מערכת ההטרדות ערק למחנה הרוב.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. מדהים, על דאטפיך אטפוך

    כל הפשקויל הפסל הכושל מבוסס על שקרים וירידה לחיי יחידים, וביזוי רבנים!!

    מידה כנגד מידה |
    הגב