12 מיליון שקל למתקני השבת אנרגיה מפסולת

חלק מהאסטרטגיה החדשה לטיפול בפסולת של המשרד להגנת הסביבה מפרסמים המשרד להגנת הסביבה והחשב הכללי במשרד האוצר, באמצעות הוועדה הבין-משרדית למתקני טיפול בפסולת, קול קורא לתכנון סטטוטורי של מתקני השבת אנרגיה מפסולת, בתמיכה של 12 מיליון שקל, במטרה להגדיל את המצאי התכנוני למתקנים מסוג זה בישראל.

מתקני השבת אנרגיה מנצלים את האנרגיה הגלומה בפסולת לטובת יצירת חשמל. שיטה זו לטיפול בפסולת עירונית נפוצה מאוד ברחבי העולם, ובאירופה בלבד קיימים למעלה מ-500 מתקנים. קידום המתקנים הוא חלק ממדיניות המשרד להגנת הסביבה לצמצום משמעותי של היקפי הפסולת המוטמנת בישראל, העומדים כיום על כ-80%, וגורמים לנזקים סביבתיים וכלכליים רבים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.