24 מיליוני ש”ח הקצתה הרשות להשקעות עבור העסקה של עובדות ועובדים בירושלים

עליה משמעותית בביקוש לעובדים בשכר גבוה

עליה משמעותית בביקוש ובמספר הבקשות שהוגשו במקצה 4.18 לקליטת עובדות עובדים בשכר גבוה, לשנת 2019.

סך הכול אושרו מענקים לארבע חברות בירושלים, בהיקף תקציבי של 24.4 מיליון ₪. מדובר בבשורה משמעותית, שכן מדובר במשרות איכותיות, בעלות פריון גבוה ושכר גבוה. השכר הממוצע בקרב כל הבקשות שאושרו במסגרת התכנית ברחבי הארץ עומד על כ-27,000 ₪.

מסלול התעסוקה לפי הוראות מנכ”ל 4.18 עבר בשנה האחרונה שינויים, זאת לאחר בדיקה מקצועית ובהתאם לממצאים מהשנים האחרונות.

מסלול 4.18 מכוון לאזורי עדיפות לאומית וירושלים ונועד לעודד השקעות במשק של תעשיית העילית, לרבות תעשיית המו”פ והמחשבים בהעסקת עובדים בשכר גבוה. במסגרת המסלול החברות הזוכות זכאיות לסיוע בגובה 25% מעלויות השכר של העובדים למשך 4 שנים. הדרישה הינה שלפחות 60% מהמועסקים במסגרת התוכנית, יתגוררו בפועל באזורים שצוינו לעיל וזאת כדי לעודד פיתוח כלכלי של אזורים אלו.

בין השינויים שבוצעו במסלול, נכללה אפשרות להגשת בקשות לסוגי תאגידים נוספים כגון: אגודות שיתופיות ושותפויות רשומות, הוספת ענפי מו”פ נוספים, עידוד העסקת משרתי מילואים פעילים ועוד.

על החברות הניגשות למסלול זה להעסיק לפחות 15 משרות חדשות, כאשר ל-55% מהמשרות החדשות ישולם לפחות השכר הממוצע במשק (כ-11 אלפי ₪) בתוספת עלויות מעביד, ל-35% לפחות פי 1.5 מהשכר הממוצע ול-10% לפחות פי 2.5 מהשכר הממוצע.

יצוין כי חלק מהישגי המקצה כוללים התחייבות להעסקת 32 משרתי מילואים פעילים, וכן העסקת 15 עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.