30 חודשי מאסר בפועל נגזרו על נאשם שהורשע בביצוע עבירות מס שונות בסכום כולל של כ-4 מיליון ₪ שנגרעו מהקופה הציבורית

30 חודשי מאסר בפועל נגזרו על משה מכלוף על ידי כב’ השופטת שרה חביב מבית משפט השלום בבאר שבע. הנאשם הורשע בביצוע 229 עבירות החל מחודש מרץ, 2007 ועד לחודש מאי 2008, ובמעשיו גרע מהקופה הציבורית סך של 3,657,189 ₪. בנוסף נגזרו עליו 18 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 200,000 ₪.

כעולה מגזר הדין, אוחז כתב האישום בארבעה אישומים שונים: האישום הראשון המתייחס לתקופות שבין 17/4/07 לבין 15/4/08, כולל קיזוזן של 41 חשבוניות פיקטיביות, כאשר סכום המס הנובע מהן, הינו 1,165,033 ₪. עוד יוחסו לנאשם קיזוז מס תשומות בהעדר מסמכים בסך של 318,328 ₪. ניכוי מס תשומות אסור זה, הוביל להגשת 11 דוחות הכוללים ידיעות כוזבות במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס. האישום השני, מתייחס לתקופות שבין מרץ 2007 לבין אוקטובר 2007, כולל הוצאתן של 95 חשבוניות פיקטיביות, ע”י הנאשם לאחרים, מבלי שעשה או התחייב לעשות את העסקאות שלגביהן הוציא את החשבוניות, במטרה להביא לכך שהאחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס אשר הוא חייב בו, כאשר סכום העסקאות הנובע מהחשבוניות הפיקטיביות המפורטות הינו 7,608,204 ₪ וסכום המס הגלום בהן הינו 1,020,371 ₪.

האישום השלישי, המתייחס לתקופות שבין 15/2/08 לבין 15/5/08, כולל קיזוזן של 19 חשבוניות פיקטיביות ע”י הנאשם כשסכום המס הנובע מהן עומד על 562,942 ₪. האישום הרביעי, מתייחס לתקופות שבין דצמבר 2007 לבין מאי 2008, כולל הוצאתן של 60 חשבוניות פיקטיביות, ע”י הנאשם לאחרים, וזאת מבלי שעשה או התחייב לעשות את העסקאות שלגביהן הוציאו את החשבוניות, כאשר סכום העסקאות הנובע מהחשבוניות הללו הינו 4,402,547 ₪ וסכום המס הגלום בהן הינו 590,515 ₪.

התיק טופל ונוהל על ידי עורכת הדין איילה ביטון מהמחלקה המשפטית מע”מ באר-שבע, בעקבות חקירה שנוהלה ע”י יחידת החקירות של מע”מ באר-שבע.

כב’ השופטת שרה חביב, בבואה לגזור את הדין, כתבה: “אין צורך להכביר מילים על חומרתן של עבירות המס. מדובר בעבירות אשר פוגעות בקופה הציבורית וכתוצאה בכל אזרח. הפגיעה בקופה הציבורית גוררת פגיעה בכלכלה ובמשק ואף גוררת פגיעה בעקרון הסולידריות החברתית והשוויון. עבירות המס נוגסות בקופה הציבורית, כך שנטל המס מוטל באופן גבוה יותר לשם מימון פעילות ציבורית, ואף יכול ויוחסרו שירותים ציבוריים שניתן היה לממן לו ההכנסות ממיסוי היו גבוהות יותר

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.