63 בתי ספר חוזרים, המתמטיקה תחכה

63 בתי ספר וגנים יחזרו במהלך השבוע הקרוב לפעילות של שגרה לימודית לאחר שסיימו את הבידוד המניעתי שלהם, אחרי שהתגלו בהם חולי קורונה.

63 בתי ספר וגנים יחזרו במהלך השבוע הקרוב לפעילות של שגרה לימודית לאחר שסיימו את הבידוד המניעתי שלהם, אחרי שהתגלו בהם חולי קורונה.

כזכור, מאז תחילת השבוע נסגרו מוסדות חינוך בכל רחבי הארץ אחרי שהתגלו בהם תלמידים חולים במגיפה.

התלמידים ואנשי הצוות במוסדות נכנסו לבידוד במסגרת הפעולות המידיות שנוקט המשרד עם גילוי של תחלואה בבית ספר או בגן, זאת נוסף לסגירה המידית שלהם.

פעולות המניעה הללו נועדו להבטיח שמירה על בריאותם וביטחונם של התלמידים ועובדי ההוראה, ובתוך כך להמשיך את שגרת הלימודים.

“על רקע הערכות המומחים כי הנגיף ימשיך ללוות אותנו לאורך החודשים הקרובים, ימשיך המשרד לפעול במתווה העבודה הקיים”, אמר גורם במשרד החינוך.

מקביל, ממשיך המשרד לקיים הערכות מצב שוטפות ולנטר את התחלואה במערכת באופן שיטתי וסדור כדי לקבל תמונת מצב מקיפה.

מהנתונים נכון להיום (ב’) עולה כי מספר החולים בקרב התלמידים עומד על 385 (מתוך כ- 2,300,00 תלמידים ומתוך כ- 200,000 עובדי הוראה).

מוסדות החינוך הסגורים: 135 – מתוך כ-5,200 בתי ספר וכ- 20,000 גני ילדים.

17,605 עובדי הוראה ותלמידים (מתוך: 2.3 מיליון תלמידים וכ- 200,000 עובדי הוראה) נמצאים בבידוד מניעתי. בתי הספר שבהם הם עובדים ולומדים יעברו ללמוד מרחוק כדי להמשיך את שגרת לימודיהם ככל שניתן.

מוסדות החינוך אשר ממשיכים לקיים למידה פיזית ימשיכו לשמור על כללי הזהירות המונעת של עטיית מסיכה, שמירה על היגיינה ושמירה על מרחק ככל שניתן.

משרד החינוך ממליץ לבתי הספר: להימנע ממבחני הקבצות במתמטיקה, שמחלקים את תלמידי כיתות ט’ לקבוצות למידה ברמת 4 או 5 יחידות לימוד.

עוד ממליץ המשרד: בחודשיים הראשונים של שנת הלימודים תשפ”א, ללמד את תלמידי כיתה י’ בחומרים משותפים, עבור שתי רמות הלימוד, ובכך לאפשר לכמה שיותר תלמידים להשלים פערים ולאפשר להם למצות את הפוטנציאל שלהם.

משבר הקורונה וסגירת בתי הספר יצרו אתגר עבור תלמידי כיתות ט’, בעברם לתיכון ושיבוצם ברמות 3, 4, 5 יחידות לימוד במתמטיקה.

המעבר ללמידה מרחוק, בתקופת הקורונה, מעורר קושי לבצע הערכה מדויקת של רמת התלמידים, וכדי להיטיב עם כל התלמידים ולאפשר להם למצות את היכולות שלהם, ממליץ משרד החינוך להמתין עם החלוקה ולאפשר לתלמידים לצמצם פערים בשנת הלימודים הבאה.

בתחילת שנת הלימודים יעמיד משרד החינוך עבור בתי הספר, בשיתוף קרן טראמפ, את התכנית “לומדים קרוב רחוק”, תכנית שמעניקה כלים רבים שיאפשרו למורים לשלב בין הוראה מרחוק להוראה בכיתות‌, באמצעות שיעורים מצולמים ומערכות למידה ממוחשבות.

בחודשיים אלה יוכלו התלמידים לצמצם פערים, לחזק מיומנויות, להכיר את התיכונים ואת צוותי ההוראה, ולהשתלב במסלול מוגבר במתמטיקה. כעבור חודשיים, או בתום המחצית הראשונה ללימודים, ניתן יהיה לחלק את התלמידים לקבוצות למידה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.