650 אלף ש”ח יוטלו על קבוצת MHR1 בהסדר אכיפה מנהלי שאושר בגין הצעה ומכירת ניירות ערך ללא תשקיף והטעיית רשות ניירות ערך

במסגרת ההסדר, הוטל על הקבוצה עיצום כספי בגובה של 350,000 ש”ח. כמו כן, עיצום כספי בגובה של 150,000 ₪ הוטל על כל אחד משני הבעלים

650 אלף ש”ח יוטלו על קבוצת MHR1 בהסדר אכיפה מנהלי שאושר בגין הצעה ומכירת ניירות ערך ללא תשקיף והטעיית רשות ניירות ערך. הסדר האכיפה המנהלי נכרת בין רשות ניירות ערך לבין קבוצת MHR1 ונושאי משרה בה. ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, וחברי הרכב הוועדה: עו”ד טל אבן זהב עו”ד שלי אודוין – אהרוני, אישרה את ההסדר ביום חמישי, 3 באוקטובר 2019.
MHR1 ניהול השקעות בע”מ, היא קבוצת חברות ושותפויות, העוסקת בייזום השקעות בפרויקטים נדל”ניים בגרמניה, באיתור נכסים לצורך רכישתם והשכרתם, ובניהולם.
לפי הסדר האכיפה המנהלי, צח חרמון, יגיל מנוביץ’ וקבוצת MHR1 השקעות בע”מ, הודו באורח מלא בעובדות ובביצוע שלוש הפרות של הצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף והפרה של הטעיית רשות.
במסגרת ההסדר, הוטל על הקבוצה עיצום כספי בגובה של 350,000 ש”ח. כמו כן, עיצום כספי בגובה של 150,000 ₪ הוטל על כל אחד משני הבעלים שהינם גם מנכ”לים משותפים ודירקטורים בקבוצה, צח יצחק חרמון ויגיל מנוביץ’.
חוק ניירות ערך אוסר על הצעת ניירות ערך לציבור ללא פרסום תשקיף, אשר אושר על ידי רשות ניירות ערך. “ציבור” משמעו קבוצה של למעלה מ 35 משקיעים, ועל כן, כל הצעה ללמעלה מ – 35 משקיעים אסורה על פי חוק.
יתר על כן, אסורה גם מכירה של ניירות ערך לקבוצה של למעלה מ – 35 משקיעים, ללא תשקיף שאושר על ידי רשות ניירות ערך.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.