70 שנות עליה המונית לציון הצדיק מזוועהיל • תיעוד וביוגרפיה (וידאו) (תמונות)

הרה”ק רבי שלמה מזוועהיל – דור רביעי בשושלת הזהב, מניח היסוד למוסדות זוועהיל בארה”ק. סיקור ותיעוד נרחב בוידאו ובטקסט.

פרק מופלא רשם בדברי ימי העם היהודי הצדיק הקדוש רבי שלמה מזוועהיל, כאשר כיהן באדמורו”ת עשרים וחמש שנה בעיר זוועהיל, ולאחר מכן החליט לחונן את עפרה של ארץ ישראל.

בגיל ל”א שנים בשנת תרס”א עלה רבי שלמה מזוועהיל על כס ההנהגה, בהיות רבנו בביקורו האחרון אצל האדמו”ר מטשרטקוב הרה”ק רבי דוד משה זיע”א, אמר לו האדמו”ר מטשרטקוב בפרידתו: כאשר תבוא לבית תחל לקבל ‘קויטלך’…

רבי שלמה זיע”א היה צעיר בניו של אביו רבי מרדכי מזוועהיל (הראשון) זיע”א. האדמו”ר רבי מרדכי זיע”א שהיה מפורסם בצדקותו עבר בהמשך הזמן ל’קוריץ’ וניהל עדת חסידים, לאחר שזוועהיל העיר נכבשה על ידי הבולשביקים, רבנו רבי שלמה זיע”א נשאר בזוועהיל בשרביט הנהגתו גם תחת השלטון הקומוניסטי.

רבנו רבי שלמה זיע”א זכה להערצה מצד כל החוגים. גם הבולשביקים בעת עליתם לשלטון כאשר השליטו בחוזק יד ובאכזריות שלטונם בכל מקום רחשו כבוד מיוחד לרבנו, מעלימים עין לא מעט ברבות מפעולות הפצת התורה והחסד של רבנו שהיו מנוגדות לסדרים ולמשטרים שהנהיגו הבולשביקים.

רבנו הוכר הסמכות עליונה על פני כל המחוז הכל מכירים ברוח הקודש המתנוססת בו, איש קדוש מורם מעם ועדה. הכל פונים אליו בבקשת עצה ותושייה, גם מהעיירות מסביב, קרובות ורחוקות, מריצים שאלותיהם בענייני הכלל והפרט.

בשנת תרע”ט הייתה העיר זוועהיל למאכולת אש בשריפה הגדולה שהציתו כנופיות הפורעים, ורבנו רבי שלמה זיע”א, מתיצב במסירות נפש לקומם ההריסות, לוקח את כל הנטל על כתפיו, משקיע עצמו בחובות עצומים להגיש עזר לכל אחד ואחד.

לאחר עשרים וחמש שנות מנהיגות בעיר זוועהיל משנת תרס”א עד שנת תרפ”ה, עלה רבנו לארץ ישראל ביחד עם נכדו חביבו הרה”ק רבי מרדכי (השני) זיע”א בנו של הרה”ק רבי גדליהו משה זיע”א.

הפרידה מרבנו הייתה קשה, אנשים נשים וטף ליוו את רבנו ביציאתו את העיר, הודה, זיוה והדרה של העיר זוועהיל, הקרבניט הנאמן. אב נאמן ורחמן לכל יחיד ויחיד. פטרון וקברניט, איש מופת ופועל ישועות. אנשים לא יכלו לשלוט  ברוחם ונשכבו אל מתחת לגלגלי המרכבה. אישה אחת שזרקה את עצמה אל מתחת גלגלי המרכבה צועקת במר ליבה לרבנו שלא ינטוש אותם לאנחות. זכתה אותה אישה לברכתו של רבנו שתזכה עוד לעלות לארץ ישראל, ואכן זכתה היא ומשפחתה לעלות לארץ ישראל.

רגעים אחדים לפני שהספינה עגנה בנמל יפו פנה הצדיק רבי שלמה לנכדו היחיד שהגיע יחד עמו, ואמר לו: את אדרת האדמו”רות אני משליך כאן לים, וגוזרני עליך שלא תספר לשום בריה את זהותי.

במשך שלוש שנים תמימות הצליח רבי שלמה לשמור את זהותו בסוד, והיה מתגורר בירושלים ומתנהג כאחד מפשוטי העם, עד שבאחד הימים הגיע אורח מהעיר זוועהיל לארץ הקודש ונרעד לראות את הצדיק הקדוש מזוועהיל חי כאחד מפשוטי העם.  הוי, זהו רבי שלומקה… זעק. באותו יום גילו יהודי ארץ ישראל את איש האלוקים השוכן בינותם, ומאז אותו יום הפך רבי שלמה לכתובת לכל החלכאים והנדכאים  שהגיעו לחלות את פניו מכל ערי הארץ להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

עם בואו ארצה בשנת תרפ”ו שכר חדר ליד מושב הזקנים, שהיה בכניסה לירושלים, היה מתפלל בבהי”כ שבמושב זקנים, מזונו היה לחם צר ומים לחץ, אך עם זאת החל מיד בפעולות למען הזולת, במיוחד פעולות של הצלת ילדים מציפורני המיסיון. שפרש טלפיו ללכוד ברשותו ילדים ממשפחות נחשלות. לא פעם נמצא רבנו עומד בביתו ליד עריסת תינוק שניצל על ידו מציפורני המיסיון עומד ומטפל בתינוק ומנענע העריסה.

אחד מפעולות ההצלה של רבנו הייתה הדאגה להשגת סרטיפיקטים – אשרות עליה, ליהודים מרוסיה ומפולניה שרצו לעלות ופעל בנדון בדחיפות עליונה, כחוזה מראש חזות הקשה המאיימת על יהודי אירופה.

אחד ממרכזי פעולותיו של רבנו היה בעניין טהרת המשפחה. רבנו היה היוזם והמפעיל בהקמת מפעל טהרת המשפחה שנוסד על ידי הרה”ג רבי אפרים זלמן הלפרין זצ”ל. כאשר בא רבנו לארץ ישראל פעל להקים מקוואות שהכניסה בהן תהיה ללא תשלום כלל, כדי להסיר מכשול מאותן שהן חסרות אמצעים, לא לגרום להן להתרשל לשמור על יסוד הקודש של טהרת המשפחה.

משאיפות חייו של רבנו ומרכז תחומי פעולותיו להגדיל תורה ולהאדירה, להקים ולכונן מרכזי תורה לילדי ולנערי ישראל, יסוד בתי מקדש מעט, ישיבות קדושות וכוללים לתלמידי חכמים. רבנו פרש חסותו ונתן ידו ליסוד ולקידום מרכזי תורה ומפעלי חינוך לילדי ונערי ישראל. פעולותיו היו מכוסות ועלומות, ואך באקראי נתגלה מעט מזעיר שרבנו הוא הנושא בעול הקיום החמרי.

רבנו נהג לחלק כספים מדי שבוע, לכבוד שבת שיהיה בידי הלומדים סיוע בהכנת צרכי השבת. גם אבה שהתמיכה הניתנת לבני הכולל תהיה כתוספת למקורות חיותם מישיבות אחרות, ולכן, קבע את זמני הלימוד של הכולל לשעות הלילה בכדי שהלומדים בה לא יצטרכו לוותר על ישיבה אחרת ותהיה להם תמיכה נוספת.

בשנת תרצ”ט הקים רבנו את ישיבתו הקדושה ‘בית מרדכי’ בירושלים עיה”ק, של שם אביו הרה”ק רבי מרדכי זיע”א, הישיבה המתנוססת כיום לתפארת, יונקת מכוחו של אותו צדיק בהתרחבות ובהתפשטות מתמדת. ראשית פעליו נבעו מתוך כורח וצורך השעה, ונעשו ללא מסגרת ולא שם ובהצנע לכת, ובכך ירה אבן פינה רוחנית שכולה אמת ומסירות, המהווה סוד פריחתם והצלחתם של כל אחת משלוחות המוסדות.

מוסדות התורה – הישיבה שאת יסודותיה תקע בירושלים רבנו, צדיק יסוד עולם, רבי שלמה מזוועהיל זיע”א, בהקריבם את חייו למען חינוכם ועתידם של ילדי ישראל, ללא שהיה בידו כל תנאים ואמצעים לכך. הוא הגבר שהקים עולה של תורה וחסידות בירושלים, גדר את גדרי החינוך המקורי, וחיזק את רוח הטהרה בימים ההם, והניח את היסודות לחיים רוחניים ונעלים במסירות נפש עילאית, ולזכותו יזקפו הקמתם של מוסדות רבים וחינוכם של אלפי נפשות בהמשך הימים. על חותמו זה שמרו אחריו ממשיכי דרכו האדמורי”ם לבית זוועהיל בירושלים, בנו הרה”ק רבי גדליהו משה זיע”א, ובן בנו – נכדו, הרה”ק רבי מרדכי זיע”א, ונינו שגדל על ברכיו הרה”ק רבי אברהם זיע”א, שבהנהגותיהם היו בבואה נאמנה מדמותו של אותו צדיק, והמשיכו להטביע רושם אציל על המוסדות – הישיבה.

הנהגתו בארץ ישראל התאפיינה באופן שונה מהנהגתו בעיר זוועהיל, כשבריח התיכון של המנהיגות היא פשטות וענווה מתוך הסתרה גדולה. בארץ ישראל הנהיג בין השנים תרפ”ו – תש”ה.

ע”ב דורות של רוח הקודש

בשמחת נישואיו כשאמרו הבדחנים את ייחוסם של שתי הצדדים, כנהוג בחתונות, הגיעו עד רבי יוסף איש האמת, ולא ידעו להמשיך, אמר להם הרה”ק רבי מרדכי אבי החתן: “מכאן והלאה יש קבלה בידינו שע”ב דורות למעלה לא פסקה רוח הקודש מהם”…

בית של צדקות וישועות

בביתו נאווה קודש אשר בלב עיר הקודש ירושלים, התחילה זוועהיל את דרכה בארץ ישראל. הבית שאותו בנה במו ידיו הקדושות, בכוונות מיוחדות, ובו היה יושב הצדיק זיע”א ומייחד ייחודים ועובד את ה’ בסילודין ובדבקות עצומה, ובכוחו הגדול השפיע בו חסדים ורחמים וישועות נוראות מעל דרך הטבע עבור כל עם ישראל.

הצדיק עצמו התבטא באופן נדיר על כוח הישועה הגדול שנמצא בבית קדוש זה. כך אמר בלשון קדשו: “הבית שלי הוא שמירה” – “בביתי שורה השמחה ומי שנמצא בבית הזה אין לו ממה לפחד”. תורמי המוסדות הקדושים זוכים בזכות נשגבה זו, כאשר תלמידי חכמים שליחי המוסדות הקדושים מזכירים לטובה ולברכה את שמות השותפים ועושי רצונם ומדליקים לזכותם נר באותו בית קדוש, לכבוד הצדיק ולזכות התורמים, ועל ידי כך זוכים השותפים לשאוב משם שפע של שמחה וברכה מיוחדת לשמירה מכל צער ופחד.

מייסד מוסדות תורה וחסד בארה”ק

סמוך ונראה לביתו, הקים רבי שלמה את המוסדות הק’ “בית מרדכי” ע”ש אביו הקדוש, מוסדות בהם לומדים מאות בחורים ואברכים מאז ועד היום הזה.

בנוסף לפעליו למען ריבוי פעלים לתורה, היה הצדיק עוסק רבות במעשי צדקה וחסד והיה מסייע לכל עניי ירושלים.

מגירת הפלא

המגירה המפורסמת ביותר בירושלים, היא אותה מגירת פלא ידועה שקראו לה ‘מגירת המלאכים’. היתה זו המגירה המופלאה בביתו של הצדיק רבי שלמה מזוועהיל זי”ע, שממנה היה הצדיק מוציא מטבעות מלוא חפניו, והיה נותן לכל עני ונזקק, ולכל מי שהיה צריך מטבע לשמירה, לברכה ולהצלחה. כמה שחילק הצדיק, כמה מטבעות שפיזר לכל העניים, מעולם לא נגמרו המטבעות מאותה מגירה מופלאה.

המטבעות ממשיכים לחולל ישועות גם לאחר פטירתו של הצדיק מזוועהיל, זוכים כל אלו שמקיימים את בקשת הצדיק, לקבל מטבעות מאותה מגירת פלא.

מאות סיפורי ישועה מדהימים ידועים על אנשים שזכו בהצלחות גדולות בחייהם הפרטיים, בזיווגים, בזרע של קיימא, בנחת מהילדים, בפרנסה ובעסקים, אחרי שהחזיקו אצלם את ‘מטבע הפלא’ ‘מגירת המלאכים’ של הצדיק מזוועהיל.

הבטחת הצדיק לעולם עומדת

לפני שנפטר הרבי ר’ שלומק’ה מהעולם, השאיר אחר הבטחה המופלאה, בזה הלשון: “אהיה למליץ טוב בזה ובבא לכל המסייעים למוסדותיי”.

אותו הרבי ר’ שלומקה, שמעולם לא שבו מילותיו ריקם. אותו צדיק שבפטירתו גדולה כוחו מאשר בחיים חיותו. אותה הבטחה מפורשת שכבר עמדה לאלפים ולרבבות בכל העולם כולו, וכבר פעלה ישועות נוראות, בכל תחומי החיים,

מה עומד מאחורי אותה הבטחה מופלאה? מה הביא את הרבי ר’ שלומק’ה להבטיח ולסייע משמים לכל מי שיסייע לו, בקיום המוסדות הק’ אותם ייסד?

הרבי ר’ שלומק’ה בעצמו גילה זאת. “הרצון שלי, הלב שלי, ההשתוקקות שלי, היא הישיבה”. כך במילים נרגשות אלו התבטא כאשר דיבר על המוסדות הק’ אותם הקים. הרבי ר’ שלומקה בעצמו, לא היה צריך לכלום. מעולם לא ביקש טובות משום נברא שבעולם. דיו לרבי שלמה בקב חרובין מערב שבת לערב שבת. רק דבר אחד ביקש קיום שהישיבה שהקים ע”ש אביו הק’ תמשיך להתקיים, ועל זה הבטיח את הבטחתו.

ביום כ”ו אייר בשנת תש”ה, בספירת יסוד שביסוד, כבה המאור הגדול ואבל כבר ירד על ירושלים. המונים – המונים, בראשות גדולי ישראל, התייפחו מרה וצעדו שסועי צער אחר מיטתו של מושיען של ישראל, בדרכו להמשיך חסדים ישועות ורפואות מלפני כיסא הכבוד. כשהשאיר לדורות נוחם את הבטחתו הק’ שדרכה ימשיך שפע של ישועות ורפואות בעולם הזה.

קורות משפחה אחת ….

מסופר על יהודי שחלה כאשר טובי הרופאים הוחשו למיטתו , ד”ר פרופר הקרדיאולוג ופרופסור צונדק הנודע,. החלטת הרופאים הייתה פה אחד היהודי במצב לא פשוט ויש לפנתו מיידית לביה”ח . החולה ביקש מאחיו להיכנס ולשאול את הרבי מזוועהיל , עלה אחיו על האדמו”ר והעלה את המקרה בפניו . הרבי הלך למקווה כדרכו ל”ישוב” ותשובות הייתה חדה : ללא להזיז את החולה ממקומו.

המשפחה שלא הייתה נמנת על זרם חסידי תמהה על כך . בכל זאת התעקש החולה שילכו שוב על האדמו”ר לברר את העניין לעומק ולהוות בטחון על מצב בריאותו .האדמו”ר שוב ירד אל המקווה כאשר יצא אמר בנחישות לא להזיזו ממקומו …! ובנוסף להביא אל החולה את ד”ר נוימן מביקור חולים , כאשר על כך תמהו שוב הנוחכים והלא ד”ר נוימן אינו מומחה וכאן עומדים מטובי המומחים לצד מטת החולה , ענה האדמו”ר  – אם הוא סתם רופא – זה עוד יותר טוב . . . ! וקבע שאין לשנות . עתה חזקה הוראת האדמו”ר על הנוחכים המהססים וכך עשו . ד”ר נוימן הובא כהוראת האדמו”ר הזריק לחולה זריקה והורה להמשיך לימים ספורים מספר זריקות אלו . לאחר מס’ ימים קם החולה ממיטת חוליו מתהלך על בוריו…!

תיעוד מהעליה ההמונית לציון

באדיבות המצלם

זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (11) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (12) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (13) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (14) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (15) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (16) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (17) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (18) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (1) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (2) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (3) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (4) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (5) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (6) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (7) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (8) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (9) זוועהיל 70 שנה ציון הצדיק מאת מוסדותיהם (10)

 

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.