"התקשורת, כמו אש, היא משרת נהדר, אך אדון נורא"

(ג'יימס פנימור קופר)