מסכת שקלים דף כב הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

12/04/2021, 3:32

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת שקלים דף כא הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

11/04/2021, 17:02

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת שקלים דף יט כ הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

11/04/2021, 3:46

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת שקלים דף יח הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

08/04/2021, 12:02

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת שקלים דף יז הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

07/04/2021, 2:46

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת שקלים דף טז הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

06/04/2021, 11:53

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת שקלים דף טו הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

05/04/2021, 14:18

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת שקלים דף יד הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

04/04/2021, 15:50

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת שקלים דף יב יג הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

03/04/2021, 22:34

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת שקלים דף יא הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

01/04/2021, 8:56

הדף היומי בהגשת הגאון הרב מצליח חי מאזוז שליט"א מישיבת כסא רחמים. ניתן להאזין לכל שיעורי מורנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז בקו "תורת חיים": 02-5707627. כמו כן לקבלת

מסכת שקלים דף י’ הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

31/03/2021, 13:12

הדף היומי בהגשת הגאון הרב מצליח חי מאזוז שליט"א מישיבת כסא רחמים. ניתן להאזין לכל שיעורי מורנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז בקו "תורת חיים": 02-5707627. כמו כן לקבלת

מסכת שקלים דף ט’ הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

30/03/2021, 13:19

הדף היומי בהגשת הגאון הרב מצליח חי מאזוז שליט"א מישיבת כסא רחמים. ניתן להאזין לכל שיעורי מורנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז בקו "תורת חיים": 02-5707627. כמו כן לקבלת

מסכת שקלים דף ח’ הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

29/03/2021, 15:12

הדף היומי בהגשת הגאון הרב מצליח חי מאזוז שליט"א מישיבת כסא רחמים. ניתן להאזין לכל שיעורי מורנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז בקו "תורת חיים": 02-5707627. כמו כן לקבלת

מסכת שקלים דף ד’ הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

25/03/2021, 5:49

הדף היומי בהגשת הגאון הרב מצליח חי מאזוז שליט"א מישיבת כסא רחמים. ניתן להאזין לכל שיעורי מורנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז בקו "תורת חיים": 02-5707627. כמו כן לקבלת

מסכת שקלים דף ג’ הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

24/03/2021, 3:57

הדף היומי בהגשת הגאון הרב מצליח חי מאזוז שליט"א מישיבת כסא רחמים. ניתן להאזין לכל שיעורי מורנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז בקו "תורת חיים": 02-5707627. כמו כן לקבלת

הפתק שביקשה ניצולת שואה שישימו בכף ידה לאחר פטירתה בקבר

18/03/2021, 12:21

מה ענו זוג חשוכי ילדים לשאלה את מי הם הכי אוהבים בעולם? איזה פתק ביקשה ניצולת שואה שישימו בכף ידה לאחר פטירתה אל תוך הקבר? מה מסמלת עבודת הקרבנות