מסכת יומא דף נט הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

09/06/2021, 4:23

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף נח הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

08/06/2021, 2:24

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף נז הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

07/06/2021, 2:10

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף נו הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

06/06/2021, 3:21

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף נד נה הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

05/06/2021, 10:15

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף נג הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

03/06/2021, 4:46

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף נב הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

02/06/2021, 4:42

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף נא הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

01/06/2021, 3:28

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף נ הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

31/05/2021, 2:29

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף מז מח הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

30/05/2021, 2:57

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף מט הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

30/05/2021, 2:22

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף מו הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

27/05/2021, 3:15

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף מה הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

26/05/2021, 4:08

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף מד הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

25/05/2021, 3:38

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף מג הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

24/05/2021, 2:37

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408

מסכת יומא דף מב הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

23/05/2021, 3:07

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/vod?program=7408