פסק הלכה של הרב שמואל אליהו אוסר לשחרר מחבלים תמורת חטופים

31/01/2024, 14:58

רבה של צפת, הגר"ש אליהו שליט"א, התייחס לדיווחים אודות עסקת שבויים עם המחבלים ואמר כי מבחינה הלכתית אין לשחרר רוצחים תמורת החטופים

דרמה הלכתית: בשר מתורבת הוא בעצם "פרווה"

31/01/2023, 15:09

פסק דין מנומק של הגאון רבי ינון רביב שולל את שלוש הבעיות העשויות להתעורר בבשר מתורבת: הגדרתו כ'בשרי', שימוש בתא שנלקח מבעל חיים טמא וחשש של 'מראית העין' •

מסכת נדרים דף סג הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

27/12/2022, 6:19

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף נח הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

21/12/2022, 16:12

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף נז הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

20/12/2022, 6:07

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף נו הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

19/12/2022, 17:11

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף נד הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

18/12/2022, 0:09

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף נ הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

14/12/2022, 6:51

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף מט הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

13/12/2022, 6:05

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף מח הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

12/12/2022, 6:07

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף מז הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

11/12/2022, 6:51

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף מד הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

08/12/2022, 6:09

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף מג הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

07/12/2022, 6:35

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף מב הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

06/12/2022, 6:01

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף מא הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

05/12/2022, 6:31

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408

מסכת נדרים דף מ הדף היומי בהגשת הרב מצליח מאזוז. צפו

04/12/2022, 6:51

צפו בשיעור זה לצד דפי הגמרא באתר כסא רחמים: https://www.ykr.org.il/series/7408