קורע: חנוך דאום אוכל את הראש אצל אופירה וברקו

06/05/2018, 18:39

“קח כוס מים”: כשאלי ישי התארח אצל אופירה וברקוביץ

05/05/2018, 20:48

אופירה וברקוביץ' מדברים עם אלי ישי בקשת על גיוס חרדים, כפיה דתית ועוד. הוויכוח התלהט כאשר ישי החל לדבר בשבח לומדי התורה, ברקוביץ איבד את סבלנותו