סכנה: שחיתות! / העיתונאי יאיר שלג מוקיע ומזהיר

14/05/2014, 14:10

"תדע כל אם עברייה שהפקידה את גורל ילדיה בידי מפקדים הראויים לכך" - השחיתות היא סכנה קיומית וראשי המדינה צריכים להיות ראויים ותמימים כדי לשאת באחריות הכבדה. ראו הוזהרתם: